O AZ kalkulatorima

Svaki kalkulator stanja na osobnom računu u obveznome mirovinskom fondu temelji se na pojednostavljenim pretpostavkama koje u ovom trenutku nije moguće točno predvidjeti. Zbog toga su ovi kalkulatori samo procjena budućeg stanja prikupljenih i kapitaliziranih sredstava na Vašem osobnom računu u trenutku umirovljenja. AZ kalkulatori napravljeni su na temelju sljedećih pretpostavki:

• Doprinosi tijekom godine ulaze fond u sredini godine u jednoj uplati
• Naknade koje se naplaćuju od imovine nisu uračunate (tj. prinos koji se unosi je prinos nakon naknada)
• Nema inflacije (inflacija bi samo "zamaglila" veličine, a ne bi utjecala na kupovnu moć imovine u fondu)
• Prinos fonda je isti svake godine
• Bruto plaća raste po unesenoj stopi svake godine (samo kod kalkulatora AZ obveznog mirovinskog fonda)

Kalkulator AZ obvezni mirovinski fond

Pokrenite kalkulator


Kalkulator AZ dobrovoljnih mirovinskih fondova

Pokrenite kalkulator