2008.

Grand PRix

AZ fond je u suradnji sa Premisom i Pulsom proveo nacionalno istraživanje o stavovima građana o mirovinama. Kako je pitanje budućih mirovina u Hrvatskoj zaista vrlo važno pitanje i istraživanja su pokazala da građani malo znaju o mogućnostima dodatne štednje o mirovini i mirovinskom pitanju uopće, istraživanje AZ-a je u godišnjem izboru Hrvatske udruge za odnose s javnošću dobilo priznanje u kategoriji Odnosi s javnošću u poslovnom sektoru - eksterna komunikacija za male i srednje tvrtke za doprinos u edukaciji građanstva putem istraživanja Stavovi o mirovini.