S Vama kroz promjene

AZ razumije da život uvijek sprema nekakvo iznenađenje, a Vaše osobne promjene važne su i nama.

U današnjem svijetu promjene su postale svakodnevnica. Kako bismo lakše komunicirali s Vama usprkos dinamičnom životu prepunom iznenađenja molimo Vas da nam omogućite da redovito ažuriramo Vaše podatke. Sve promjene osobnih podataka, visine, načina i dinamike uplata dobrovoljne mirovinske štednje javite nam na broj telefona 0800 00 99 (AZ informacijski centar za članove) ili ih unesite sami putem interneta na stranicama za članove.