Vrijedi pročitati

objavljeno prije 4 mjeseca

IZMJENE ZAKONA IZ OBVEZNOG I DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA U 2024. GODINI

05.02.2024

U nastavku navodimo dio zakonskih promjena koje su stupile na snagu s 1. siječnja 2024., a propisane su Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15, 102/15, 64/18, 115/18, 58/20 i 156/23) i Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (19/14, 29/18, 115/18, i 156/23). Radi se o novostima koje su važne  za sadašnje i buduće članove obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova.

Promjene iz obveznog mirovinskog osiguranja koje stupaju na snagu 01.01.2024. godine

 • Ukida se ulazna naknada
 • Naknada za upravljanje iznosi najviše:
  • u 2024. godini 0,25% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda,
  •  u 2025. godini 0,24% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda,
  •  u 2026. godini 0,23% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda,
  •  u 2027. godini 0,22% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda,
  •  u 2028. godini 0,21% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda,
  •  u 2029. godini i nadalje 0,20% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda.
 • Mirovinsko društvo je obvezno uskladiti statute obveznih mirovinskih fondova u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovih izmjena

Promjene iz obveznog mirovinskog osiguranja koje stupaju na snagu 01.04.2024. godine

 • Osiguranici mogu biti članovi mirovinskog fonda kategorije B ili C neovisno o duljini vremenskog razdoblja do referentnog dana
 • Osiguranici mogu biti članovi mirovinskog fonda kategorije A ako je do referentnog dana ostalo deset ili više godina, a iznimno na temelju svog zahtjeva mogu biti članovi fonda kategorije A ako je do referentnog dana ostalo pet ili više godina
 • Omogućava se promjena kategorije mirovinskog fonda i prelazak u mirovinski fond kojim upravlja drugo mirovinsko društvo jednom godišnje, neovisno o kalendarskom mjesecu
 • Središnji registar osiguranika i mirovinska društva će informirati članove mirovinskih fondova o mogućnostima ostanka i promjene kategorije fonda.
 • Godinu dana prije ostvarivanja prava na starosnu mirovinu, mirovinsko društvo će informirati člana o mogućnostima izbora između mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja, postupku izbora, mirovinskim programima mirovinskog osiguravajućeg društva i opcijama koje su članu na raspolaganju.

Promjene iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje stupaju na snagu 01.01.2024. godine

 • Naknada za izlaz iz fonda u iznosu do najviše 1,75% koja se plaća samo u slučaju prijenosa računa u drugi fond kojim upravlja drugo mirovinsko društvo
 • Mogućnost prijevremene isplate sredstava ili prijevremene periodične isplate u slučaju potpunog gubitka radne sposobnosti člana odnosno uslijed opće nesposobnosti člana za rad (HANFA će pravilnikom pobliže propisati uvjete i mogućnosti za ovakvu isplatu u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu izmjena zakona)
 • Mogućnost isplate mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog fonda putem mirovinskog društva u visini do 13.272,28 EUR
 • ako po ostvarivanju prava vrijednost imovine u dobrovoljnom mirovinskom fondu iznosi do 17.253,96 EUR, član fonda može odabrati da mu se cjelokupni iznos isplaćuje putem mirovinskog društva kao privremena mirovina pri čemu u svakom slučaju ne može odabrati da mu se iznos manji od 3.981,69 EUR isplati putem mirovinskog osiguravajućeg društva
 • ako na osobnom računu člana fonda po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost imovine iznosi 17.253,97 EUR ili više, član može odabrati privremenu isplatu mirovine u visini do 13.272,28 EUR putem mirovinskog društva, a preostali iznos isplaćuje se putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje

 

 • Mirovinsko društvo je obvezno uskladiti prospekte dobrovoljnih mirovinskih fondova u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovih izmjena

 

Izmjene u Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima (22/14, 29/18, 115/18 i 156/23) i Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (NN 79/07, 114/11, 115/18 i 156/23), a koje utječu na članove obveznih mirovinskih fondova koji u 2024. godinu ostvaruju pravo na mirovinu;

 • Iznos djelomične jednokratne isplate iz obveznog mirovinskog osiguranja, a koji se isplaćuje nakon ostvarivanja prava na mirovinu, se povećava sa sadašnjih 15% na najviše 20%, uz dodatne uvjete propisane Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima.
 • Mogućnost ugovaranja isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja bez usklađivanja za inflaciju
 • Svi korisnici mirovine koji biraju mirovinu iz oba stupa obveznog mirovinskog osiguranja imaju pravo na dodatak u postotku od 27% od osnovne mirovine (dio mirovine iz generacijske solidarnosti).