Popis prodajnih zastupnika

 • ALLIANZ ZAGREB
 • ZAGREBACKA BANKA
 • AGENCIJA GRABOVAC D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AL ZASTUPANJE D.O.O., ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ALL DEKAN, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ALL IN, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ALL ISTRA D.O.O.
 • ALL 4 YOU D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ALL-AGENT, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ALLIANZ KALINSKI D.O.O.
 • ALLIANZ MALOČA D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ALLIANZ TOMAŠEVIĆ D.O.O. ZA ZASTUAPNJE U OSIGURANJU
 • ALLIANZ VNUČEC D.O.O.
 • ALL4LIFE D.O.O.
 • ALL4SAFETY, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ALPHA BROKER D.O.O. ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU
 • AMARITA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ANASTI, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • APRIORI ZASTUPANJE, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AUTO AGRAM ZASTUPSTVO D.O.O.
 • AZ ADRIATICO, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ AGENT, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ALLTA -OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ARTINA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ AURELIA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ AURORA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ BANEVA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ B&G ZAJEDNIČKI OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ BISSI, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ BLAŽEK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ BOSILJEVAC, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ BOŠNJAK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ BRANIŠA,OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ BUGARSKI, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ BUNDOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ BUTIGAN, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ CARIN, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ CIKI, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ CONSULT, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ČAKALIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ČIRKO, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ DOBRIĆ D.O.O.
 • AZ DODIG ZASTUPANJE D.O.O.
 • AZ DRVODERIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ DUDA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ DUJMOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ĐURETIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ĐURIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ EKART, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ FILIPIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ FLISAK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ FORTUNA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ GERIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ GILJA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ GOTT OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ GRBEŠIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ GUDIČEK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ HREŠĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ISTRA, ZAJEDNIČKI OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ IV STAR, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ IVAL, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ JAUK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ JURIŠIĆ , OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ KARAMATIĆ D.O.O.
 • AZ KARLOCI, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ KNEZOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ KOKOTEC, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ KOLOPER,OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ KOSTANJSKI, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ KOŠĆUK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ KOVAČ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ KRNJIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ KRVAVICA D.O.O.
 • AZ LABIN , OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ LACKOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ LJERKA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ LONČAREVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ LUKAČEK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. DAVORKA LUKAČEK
 • AZ MAČAK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ MAJA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ MARE, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ MARINKOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ MARTINČEVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ MATA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ MATULIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ MIHOCI D.O.O.
 • AZ MIRABELA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ MODRONJA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ M3 D.O.O.
 • AZ NOVUM, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ODRIBOŽIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ OKLOPČIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ OPTIMUM, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ PEČEVSKI, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ PEREGLIN, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ PIGAC, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ POSLON, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ PROTECT, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ PROVENIO, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ RANKOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ROČIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ROGINA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ SEGUROS, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ SIGURNOST, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ STANIŠA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ STANKOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ STEPANIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ SVAGUŠA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ŠANGO, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ŠĆUKANEC, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ŠPILEK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ŠPOLJARIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ŠURINA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • A.Z. TIŠMA D.O.O.
 • AZ TIVA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ TOMAŠEVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ UNITY, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ VAPENSKI, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ VITASOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ VLAŠE, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ VRBANIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ VUKOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ VULJANIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ŽUPANAC, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ŽUPETIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ-MUCIĆ D.O.O.
 • AZ-SCHUSTER D.O.O.
 • AZ-VB, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ-VUJEVIĆ D.O.O.
 • AZ-ZAGI, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • A-Ž, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • BARUN ZASTUPANJE D.O.O.
 • BEAKOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • BIGAS D.O.O.
 • BONUS AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • BONUS D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • BONUS PLUS, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • BONUS PROTEKT D.O.O.
 • BRUSIĆ OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • COLOSSEUM VITA D.O.O.
 • CONFIDO D.O.O.
 • DANTIS D.O.O.
 • DARIVA D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • DEAL, OBRT ZA POSLOVNE USLUGE
 • DES-I CONSULTING D.O.O.
 • DID D.O.O.
 • DIJANA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • DISTRIRISK D.O.O.ZA BROKERSKE POSLOVE U OSIGURANJU
 • D.M.V. KING JAKOPEC D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • DPS INTERNATIONAL D.O.O. ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU
 • ELEMENT, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ELITA D.O.O.
 • EMPATIJA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • FIDEM, OBRT ZA ADMINISTRATIVNE USLUGE
 • FIUMANKA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • HAAZINU, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • IAM, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • INGENIUM ZASTUPANJE, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • INSTIGO D.O.O., ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ISTRA DIRECT D.O.O. ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • JADRIS, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • JANKO, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • KATEGORIJA D.O.O.
 • KLAF D.O.O.
 • KLEMM ZASTUPANJE U OSIGURANJU D.O.O., ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • KOMIL D.O.O., ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • KOR BROKER D.O.O., ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU
 • LEVAI ZASTUPANJE D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • LIFE, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • LIOVIĆ KONZALTING J.D.O.O. ZA POSREDOVANJE, KONZALTING, USLUGE I TRGOVINU
 • MAVROS, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • MAXIG D.O.O., ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • MBI CONSULTING, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • M.C.I. BROKER D.O.O. ZA BROKERSKE POSLOVE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU
 • ML PLEŠNIK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • NOVA GARANTA ZASTUPANJE U OSIGURANJU D.O.O.
 • OPTIMA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • OPTIMAX, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • OVB ALLFINANZ ZASTUPANJE D.O.O
 • PAUN, AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • PLENUS D.O.O., ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • PLIMA D.O.O., ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • PORTFOLIO, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • PRAECEPTOR D.O.O., ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • PREMIUM, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • "PRO ZASTUPANJE" ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • PROGRESO GRUPA D.O.O. ZA SAVJETODAVNE USLUGE
 • RAJČIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ROYAL CONSULT, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • SAR, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • SEGUROS, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • SEMEL PRO SEMPER D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • SEMPER INCOLUMIS D.O.O.
 • SIGURAN ŽIVOT, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • SIGURNA ODLUKA D.O.O., ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • SINKOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • SMALL D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • SOF D.O.O.
 • STOGAJ D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • SUPRA KOCEPT D.O.O.
 • SURADNJA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ŠIBENIK OSIGURANJE D.O.O.
 • ŠKARA ZLATA
 • TATA ZASTUPANJE D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • TEBA D.O.O.
 • TOPOLNIK ZASTUPANJE D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • TRIBUS, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • VALORE ORO D.O.O.
 • VAPENSKI, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • VIAZ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • VPN PINJUH D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • VUKO PLUS D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • WIN AGENT D.O.O., ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ZASTUPANJE U OSIGURANJU ZOZ VL. ZDRAVKO ZMAJLOVIĆ
 • ŽAKULA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • "ŽIVOT", OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • 1. PUT AZ D.O.O.
 • 4I D.O.O.