Popis prodajnih zastupnika

 • ALLIANZ HRVATSKA
 • ZAGREBACKA BANKA
 • AD ASTRA PARTNER D.O.O.ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AFB D.O.O ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ALFA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ALL DEKAN, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ALL IN, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ALL ISTRA D.O.O.
 • ALL OPTIMAL, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ALL 4 YOU D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ALLIANZ KALINSKI D.O.O.
 • ALLIANZ MALOČA D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ALLIANZ TOMAŠEVIĆ D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ALLIANZ VNUČEC D.O.O.
 • ALL4LIFE D.O.O.
 • ALL4SAFETY, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ALPHA BROKER D.O.O. ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU
 • AMARITA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ANO D.O.O. ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU
 • AUTO AGRAM ZASTUPSTVO D.O.O.
 • AUTOELEKTRO POLICA D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ADRIATICO, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ AGENT, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ AGENT, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ARTINA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ AURELIA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ AURORA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ BANEVA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ B&G, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ BISSI, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ BLAŽEK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ BOSILJEVAC, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ BOŠNJAK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ BUGARSKI, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ BUTIGAN, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ CARIN, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ CIKI, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ČIRKO, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ DOBRIĆ D.O.O.
 • AZ DODIG ZASTUPANJE D.O.O.
 • AZ DRVODERIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ DUDA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ DUJMOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ĐURETIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ĐURIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ FILIPIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ FLISAK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ FORTUNA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ GERIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ GILJA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ GOTT OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ GRBEŠIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ GUDIČEK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ HREŠĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ISTRA, ZAJEDNIČKI OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ IV STAR, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ IVAL, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ JAUK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ JURIŠIĆ , OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ KARAMATIĆ D.O.O.
 • AZ KARLOCI, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ KNEZOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ KOKOTEC, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ KOLOPER,OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ KOŠĆUK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ KOVAČ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ KRNJIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ KRVAVICA D.O.O.
 • AZ LACKOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ LJERKA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ LUKAČEK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. DAVORKA LUKAČEK
 • AZ MAČAK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ MAJA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ MARE, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ MARINKOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ MARTINČEVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ MATA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ MIRABELA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ M3 D.O.O.
 • AZ NATAŠA ŠIMEK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ NOVUM, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ODRIBOŽIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ OKLOPČIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ OPTIMUM, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ PEČEVSKI, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ PEREGLIN, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ PIGAC, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ PROTECT, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ PROVENIO, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ RANKOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ROGINA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ SEGUROS, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ STANIŠA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ STANKOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ STEPANIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ SVAGUŠA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ŠANGO, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ŠĆUKANEC, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ŠPILEK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ŠTEFANAC, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ŠURINA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • A.Z. TIŠMA D.O.O.
 • AZ UNITY, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ VAPENSKI, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ VITASOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ VLAŠE, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ VUKOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ VULJANIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ZIMET, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. IVAN ZIMET
 • AZ ŽUPANAC, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ ŽUPETIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ-MUCIĆ D.O.O.
 • AZ-SCHUSTER D.O.O.
 • AZ-VB, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • AZ-VUJEVIĆ D.O.O.
 • BANIĆ ALEKSANDRA
 • BARTULOVIĆ SNJEŽANA
 • BEAKOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • BIGAS D.O.O.
 • BONUS PROTEKT D.O.O.
 • BORDERO POSREDOVANJE D.O.O.
 • BREŠAN VIKTOR
 • BRUSIĆ OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • CASH MANAGER J.D.O.O.
 • CELIŠČAK BOŽENA
 • COLOSSEUM VITA D.O.O.
 • ČALETA GORAN
 • ČETVRTI STUP D.O.O.
 • ĆOSO JADRANKO
 • DANTIS D.O.O.
 • DARIVA D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • DES-I CONSULTING D.O.O.
 • DID D.O.O.
 • DIJANA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • DISTRIRISK D.O.O.ZA BROKERSKE POSLOVE U OSIGURANJU
 • D.M.V. KING JAKOPEC D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • DPS INTERNATIONAL D.O.O. ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU
 • ELITA D.O.O.
 • FIUMANKA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • FORTIUS D.O.O., ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU
 • FUTURA GRUPA D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • GABRIĆ ANTE
 • GJOPAR NADA
 • GRACIN MLADEN
 • GRAND AUTOMOTIVE ZASTUPANJE U OSIGURANJU D.O.O.
 • HAAZINU, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • HORAK ANDREJA
 • HRPORTFOLIO D.O.O. ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE I POSLOVNE USLUGE
 • INGENIUM ZASTUPANJE, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • INTERFINANCE D.O.O.
 • ISTRA DIRECT D.O.O. ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • JADRIS, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • JELENČIĆ DRAŽEN
 • KATEGORIJA D.O.O.
 • KLAF D.O.O.
 • KNEŽEVIĆ SUZANA
 • KOMIL D.O.O., ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • KUKEC GORAN
 • LEVAI ZASTUPANJE D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • L.I.F.E. HOLDING GMBH, PODRUŽNICA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU ZAGREB
 • LIFE, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • LIOVIĆ KONZALTING J.D.O.O. ZA POSREDOVANJE, KONZALTING, USLUGE I TRGOVINU
 • M.C.I. BROKER D.O.O. ZA BROKERSKE POSLOVE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU
 • MG-CON, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ML PLEŠNIK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • M.M., OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • M1, OBRT ZA USLUGE
 • OVB ALLFINANZ ZASTUPANJE D.O.O
 • PARATUS, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • PARTNER BROKER D.O.O. ZA BROKERSKE POSLOVE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU
 • PAUN, AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • PETRUŠIĆ GORAN
 • PLIMA D.O.O., ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • PORTFOLIO, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • PREMIUM DIRECT D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • PRO SAVJETOVANJE D.O.O.
 • PROGRESO GRUPA D.O.O. ZA SAVJETODAVNE USLUGE
 • PRŠA ZASTUPANJE D.O.O.
 • P&T RIZIK D.O.O. ZA BROKERSKE POSLOVE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU
 • RAJČIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • RIGEL AGENT D.O.O., ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • SAR, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • SEGUROS, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • SEMEL PRO SEMPER D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • SEMPER INCOLUMIS D.O.O.
 • SIDRO D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • SIGURAN ŽIVOT, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • SINKOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • SMALL D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • SOF D.O.O.
 • SOLIĆ ANTO
 • SONJA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • STOGAJ D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • STOJANOVIĆ IVAN
 • STOJČIĆ MARKO
 • SUPERO, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • SUPRA KOCEPT D.O.O.
 • ŠIBENIK OSIGURANJE D.O.O.
 • TATA ZASTUPANJE D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • TEBA D.O.O.
 • TO 7 OBRT ZA USLUGE, VL. TANJA OGRIZOVIĆ
 • TONI MILUN, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE I USLUGE, VL. TONI MILUN
 • TOPOLNIK ZASTUPANJE D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • TRIBUS, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • TURK BRUNO
 • VALORE ORO D.O.O.
 • VAPENSKI, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • VIAZ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • VITA IN - ZASTUPANJE U OSIGURANJU D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • VPN PINJUH D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • VUKO PLUS D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • WILLIS TOWER WATSON D.D. ZA BROKERSKE POSLOVE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU
 • WIN AGENT D.O.O., ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
 • ZASTUPANJE U OSIGURANJU ZOZ VL. ZDRAVKO ZMAJLOVIĆ
 • 1. PUT AZ D.O.O.
 • 4I D.O.O.