Tko može biti član?

Ulagati u dobrovoljnu mirovinsku štednju može svatko, bez dobne granice, zdravstvenog ograničenja niti uvjeta zaposlenosti za štednju u dobrovoljnim mirovinskim fondovima, već je to stvar isključivo osobnog izbora. Članstvo počinje sklapanjem ugovora o članstvu s mirovinskim društvom te upisom u registar članova fonda i prvom uplatom u fond. Međutim, ako se član iz bilo kojeg razloga predomislio, te želi raskid Ugovora o članstvu, to je moguće učiniti bez navođenja posebnih razloga u roku od 15 dana od dana prve uplate na osobni račun u fondu, pisanom izjavom upućenom mirovinskom društvu.

Ista osoba može biti član jednog ili više fondova, no pravo na isplatu državnih poticajnih sredstava član može ostvariti samo u jednom dobrovoljnom mirovinskom fondu, a sredstva će biti isplaćena samo jednom godišnje za prethodnu godinu.

Za maloljetne ili osobe lišene poslovne sposobnosti, Ugovor s mirovinskim društvom potpisuje zakonski zastupnik ili skrbnik.

Dok član može postati svatko, bez ograničenja, postoje uvjeti za dodjelu državnih poticajnih sredstava. Pravo na državna poticajna sredstva ima svaki član fonda koji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj ili je državljanin Republike Hrvatske.

Pravo na državna poticajna sredstva ima i svaki član fonda koji nije državljanin Republike Hrvatske, pod uvjetom da ima prebivalište u nekoj od država članica EU, no to pravo mu pripada samo tijekom razdoblja dok se za njega u Republici Hrvatskoj uplaćuju doprinosi za obavezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (ukoliko je član s prebivalištem iz EU, a radi u RH, te se podmiruju obvezni doprinosi).