Stanje osobnog računa

Kao članu AZ mirovinskih fondova na raspolaganju su Vam razne mogućnosti pristupa prometima i stanju na Vašim osobnim računima u AZ obveznim i/ili AZ dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Putem interneta

Kliknite na aplikaciju Osobni račun. Nakon unosa korisničkog broja i PIN-a pristupate cjelovitom pregledu prometa i stanja svih svojih računa u AZ mirovinskim fondovima.

SMS poruka na zahtjev

Za one koji nemaju računalo ili su stalno u pokretu, imamo odlično rješenje. Na broj telefona 098 499 499 pošaljete poruku sljedećeg sadržaja: korisnički broj-PIN (sve bez razmaka). Informacija o stanju na računu stiže na Vaš mobilni uređaj za nekoliko trenutaka!