OPĆENITA OBAVIJEST ČLANOVIMA O UVOĐENJU EURA

Što trebamo znati prije uvođenja eura o obveznoj i dobrovoljnoj mirovinskoj štednji te isplatama mirovina iz drugog i trećeg stupa putem mirovinskih osiguravajućih društava

 

S uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023., uplate obveznih mirovinskih doprinosa, dakle 5 posto bruto plaće koje poslodavci svaki mjesec zaposlenicima uplaćuju na njihove osobne račune u obveznom mirovinskom fondu, bit će iskazane u eurima. Uvođenje eura pritom neće utjecati na vrijednost osobne mirovinske štednje koju 2,14 milijuna članova obveznih mirovinskih fondova već ima na svojim računima i iz koje će jednog dana primati svoje mirovine iz drugog stupa. Prema podacima Hanfe, riječ je o ukupnoj neto imovini od 132,3 milijarde kuna u srpnju 2022. Naime, osobni računi članova obveznih mirovinskih fondova vode se u obračunskim jedinicama. Novčana vrijednost imovine na osobnom računu ovisi o vrijednosti obračunske jedinice koja će biti iskazana u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Ukupna kapitalizirana mirovinska štednja koju svi članovi imaju na osobnim računima već se od 5. rujna na svim potvrdama i izvješćima iskazuje u kunama i eurima zbog lakše prilagodbe uvođenju nove valute. Uz obveznu mirovinsku štednju u drugom stupu, građani su do srpnja 2022. uštedjeli i 7,7 milijardi kuna u dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

 

Članovi obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te korisnici mirovina u procesu uvođenja eura ne moraju dostavljati dodatne podatke niti će imati bilo kakve dodatne troškove. Također, preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti provodi se bez naknade te članovi fondova i korisnici mirovina neće biti u nepovoljnijem financijskom položaju nego što bi bili da euro nije uveden. Detaljno donosimo sve informacije i pravila koja treba znati o mirovinskoj štednji i mirovinama u drugom i trećem stupu u procesu uvođenja eura.

 

Primjenjuje se isključivo fiksni tečaj konverzije

Zakonom o uvođenju eura propisano je da se cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti, pa tako i osobna štednja u mirovinskom fondu, kao i mirovine iz drugog i trećeg stupa, preračunavaju isključivo primjenom fiksnog tečaja konverzije. Kuna će biti zamijenjena eurom po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro, a koji je odredilo Vijeće Europske unije 12. srpnja 2022. Fiksni tečaj konverzije zatim su potvrdili Vlada i Hrvatska narodna banka te je javno objavljen na mrežnoj stranici euro.hr.

 

Propisana su stroga pravila preračunavanja i zaokruživanja

Mirovine se preračunavaju primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije te zaokruživanjem prema matematičkim pravilima zaokruživanja na dvije decimale (ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena, a ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan). Kod imovine članova u obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima zakonom je propisano zaokruživanje na četiri decimalna mjesta. U obveznim mirovinskim fondovima svaki se dan izračunava vrijednost obračunske jedinice i zaokružuje na četiri decimalna mjesta. U dobrovoljnim mirovinskim fondovima također se svaki dan izračunava cijena udjela fonda i zaokružuje na četiri decimalna mjesta.

 

Stanje na osobnom računu u mirovinskom fondu i iznosi mirovina iz drugog i trećeg stupa ostaju isti

Uvođenje eura neće utjecati na stanje novčane vrijednosti imovine koje članovi imaju u tom trenutku na osobnim računima u obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, kao ni na iznos mirovina korisnika mirovina iz drugog i trećeg stupa koje isplaćuju mirovinska osiguravajuća društva. Osobni računi članova mirovinskih fondova vode se u obračunskim jedinicama. Novčana vrijednost imovine na osobnom računu ovisi o vrijednosti obračunske jedinice koja će biti iskazana u euru.

 

Kod indeksa MIREX ništa se ne mijenja

U prikazu indeksa MIREX uvođenje eura neće dovesti ni do kakvih promjena jer je riječ o indeksu kod kojeg je valuta irelevantna. Naime, vrijednost imovine u mirovinskim fondovima iskazuje se indeksom MIREX koji u svakom trenutku pokazuje prosječnu vrijednost obračunske jedinice svih obveznih mirovinskih fondova iste A, B ili C kategorije.

 

Svi članovi mirovinskih fondova i korisnici mirovina iz drugog i trećeg stupa dobit će i individualnu obavijest

Članovi obveznih mirovinskih fondova informaciju o stanju na osobnom mirovinskom računu preračunatom u eure dobit će od Središnjeg registra osiguranika (Regos) u svoj korisnički pretinac u sustavu e-Građani najkasnije 30dana od uvođenja eura. (Korisnički pretinac osnovna je e-usluga sustava e-Građani; članovi putem njega mogu na siguran način, korištenjem odgovarajuće vjerodajnice, pregledati službene poruke vezane uz javne usluge i njima upravljati te pregledavati i odabirati dostupne e-usluge tijela državne uprave). Individualnu obavijest članovi obveznih mirovinskih fondova mogu zatražiti i od mirovinskog društva koje upravlja fondom čiji su član. I članovi dobrovoljnih mirovinskih fondova najkasnije će 30 dana od uvođenja eura dobiti obavijest o preračunatoj ukupnoj vrijednosti svoje imovine prema fiksnom tečaju konverzije i pravilima zaokruživanja. Mirovinska osiguravajuća društva također će najkasnije 30 dana od uvođenja eura korisnicima mirovina iz drugog i trećeg stupa dostaviti individualne obavijesti o iznosu mjesečne mirovine u eurima.

 

Dvojno iskazivanje u kunama i eurima od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023.
U razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. svim članovima mirovinskih fondova ukupna vrijednost imovine na osobnom računu na svim potvrdama i izvješćima bit će iskazana u kunama i eurima. Kad je to moguće, prikazat će se i vrijednost početnog i završnog stanja. Dvojno će se iskazivati i neto vrijednost imovine mirovinskog fonda i vrijednost obračunske jedinice u svim slučajevima kada ih mirovinsko društvo javno objavljuje ili ih na drugi način čini dostupnim članovima. Korisnicima mirovina iz drugog i trećeg stupa mirovina će se dvojno iskazivati u navedenom razdoblju te oni ne moraju dostavljati dodatnu dokumentaciju niti sklapati nove dodatke ugovorima o mirovini. Budući korisnici mirovina iz drugog i trećeg stupa također će dobivati dvojno iskazane informativne izračune o iznosu mirovine.

 

Etičkim kodeksom obvezali se na transparentno poslovanje

Sva društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te mirovinska osiguravajuća društva pristupila su Etičkom kodeksu, kojim se obvezuju da će ispravno preračunavati kune u eure bez neopravdanog povećanja cijena te da će transparentno i pouzdano poslovati u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj.

 

VAŽNO JE ZNATI!
• Preračunavanje zbog uvođenja eura neće utjecati na stanje na osobnim računima u obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima niti na iznos mirovine iz drugog i trećeg stupa.
• Članovi obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova ne moraju dostavljati dodatne podatke.
• Članovi obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova nemaju dodatnih troškova.
• Za postojeće mirovine iz drugog i trećeg stupa ne treba sklapati dodatke ugovorima.
• Na web stranicama obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te mirovinskih osiguravajućih društava dostupne su informacije za članove o svim promjenama zbog uvođenja eura.