Podaci vezani uz ulaganje u vlasničke vrijednosne papire čiji je udio u izdanju veći od 10%

Odaberite od ponuđenog: