Oblici Naknada i članstvo u odborima

Članovi Uprave Društva, tijekom 2017. godine, primali su redovnu plaću i naknade s osnove radnog odnosa.