Oblici Naknada i članstvo u odborima

Podaci o svim oblicima naknada, bonusa i nagrada članova Uprave Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2019. godinu

 

Temeljem čl. 8. st.1. točke 8. Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova (NN, br. 2/2020), Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: Društvo), Zagreb, Heinzelova 70, objavljuje kako su članovi Uprave Društva za 2020. godinu primili novčane naknade u obliku mjesečne plaće, prigodne nagrade u visini neoporezivog iznosa, naknade za podmirivanje troškova prehrane, dara djetetu do 15 godina starosti, naknade za troškove redovne skrbi djece predškolskog odgoja, uplate u dobrovoljni mirovinski fond i bonusa,  te nenovčane naknade u vidu korištenja službenog automobila, službenog mobitela, premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, premije od posljedica nesretnog slučaja, te premije osiguranja od odgovornosti.