Oblici Naknada i članstvo u odborima

Podaci o svim oblicima naknada, bonusa i nagrada članova Uprave Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2018. godinu

 

Temeljem čl. 8. st.1. točke 8. Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova (NN, br. 101/14, 128/15), Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: Društvo), Zagreb, Heinzelova 70, objavljuje kako su članovi Uprave Društva za 2018. godinu primili novčane naknade u obliku mjesečne plaće, božićnice, uskrsnice, regresa, te nenovčane naknade u vidu korištenja službenog automobila.