Obavijest o glasovanju na Glavnim skupštinama

Odaberite od ponuđenog:

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D, OBJAVA 26.05.2022.

63 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA MERITUS ULAGANJA D.D, OBJAVA 23.05.2022.

63 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA CIAK GRUPA DD, OBJAVA 25.05.2022

62 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA Arena Hospitality Group d.d., OBJAVA 11.05.2022.

65 KB .PDF

Glavna skupština društva Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. , OBJAVA-09.05.2022.

65 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA ACI D.D., OBJAVA 18.04.2022

58 KB .PDF

IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA PLAVA LAGUNA D.D., OBJAVA 14.04.2022

60 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA VALAMAR RIVIERA D.D., OBJAVA 04.05.2022.

60 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA IMPERIAL RIVIERA D.D., OBJAVA 03.05.2022.

60 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA AUTO HRVATSKA D.D., OBJAVA 13.04.2022

63 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA HT D.D, OBJAVA 09.04.2022

63 KB .PDF

IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA ACTIVISION BLIZZARD INC, OBJAVA 13.04.2022

64 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA DALEKOVOD D.D., PROTUPRIJEDLOG OBJAVA 25.03.2022

59 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA ILIRIJA D.D, OBJAVA 16.03.2022.

60 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA DALEKOVOD D.D, OBJAVA 16.03.2022.

59 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA DALEKOVOD D.D., OBJAVA 10.03.2022

59 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D., - PROTUPRIJEDLOG OBJAVA 15.02.2022

62 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D., OBJAVA 13.02.2022

61 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA ACI D.D., OBJAVA 10.01.2022.

60 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA ATLANTIC GRUPA D.D., OBJAVA 05.01.2022.

59 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA INA D.D., OBJAVA -PROTUPRIJEDLOG 17.12.2021.

204 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA INA D.D., OBJAVA - PROTUPRIJEDLOG 17.12.2021

204 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA MERCATOR POSLOVNI SISTEM, OBJAVA PROTUPRIJEDLOG 08.12.2021.

63 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA INA D.D., OBJAVA 22.11.2021.

60 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA MERCATOR POSLOVNI SISTEM, OBJAVA 22.11.2021.

63 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA ACI D.D., OBJAVA 17.09.2021

59 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA IMPERIAL D.D., OBJAVA 23.08.2021

60 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA ILIRIJA D.D., OBJAVA 23.08.2021

60 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA ČAKOVEČKI MLINOVI D.D, OBJAVA 16.08.2021.

66 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA MERCATOR POSLOVNI SISTEM, OBJAVA 12.08.2021

63 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D, OBJAVA 12.08.2021

61 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA VIRO D.D., OBJAVA 09.08.2021.

61 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA THE GARDEN BREWERY D.D., OBJAVA 09.08.2021.

63 KB .PDF