Obavijest o glasovanju na Glavnim skupštinama

Odaberite od ponuđenog:

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA LUKA PLOČE D.D., OBJAVA 13.06.2024

62 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA GARDEN BREWERY D.D., OBJAVA 13.06.2024

63 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA ATLANTIC GRUPA D.D, OBJAVA 12.06.2024.

62 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA INA D.D., OBJAVA 12.06.2024.

60 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA KRKA D.D., OBJAVA 11.06.2024.

61 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA PLAVA LAGUNA D.D., OBJAVA 11.06.2024.

62 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA LUKA KOPER D.D., OBJAVA 11.06.2024.

63 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA CINKARNA CELJE D.D., OBJAVA 11.06.2024.

67 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA PRIMO REAL ESTATE D.D, OBJAVA 05.06.2024.

62 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA CINKARNA CELJE D.D., OBJAVA 28.05.2024

67 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA MERITUS D.D., OBJAVA 27.05.2024

64 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA CINKARNA CELJE D.D., OBJAVA 27.05.2024.

100 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA INA D.D., OBJAVA 24.05.2024.

60 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D., OBJAVA 24.05.2024.

63 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA CIAK GRUPA D.D., OBJAVA 23.05.2024.

62 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA ADRIS GRUPA D.D., OBJAVA 23.06.2024.

62 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA LUKA PLOČE D.D., OBJAVA 23.05.2024.

62 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA PRIMO REAL ESTATE D.D., OBJAVA 22.05.2024.

61 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA DALEKOVOD D.D., OBJAVA 21.05.2024.

61 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA KONČAR DST D.D., OBJAVA 21.05.2024.

65 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA HRVATSKI TELEKOM D.D., OBJAVA 02.05.2024-PROTUPRIJEDLOG

64 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA PODRAVKA D.D., OBJAVA 30.04.2024.

61 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA ARENA HOSPITALITY GROUP D.D., OBJAVA 24.04.2024.

65 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA HRVATSKI TELEKOM D.D., OBJAVA 23.04.2024.

63 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA VALAMAR RIVIERA D.D., OBJAVA 19.04.2024.

61 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA ILIRIJA D.D., OBJAVA 11.04.2024.

63 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA ARENA HOSPITALITY GROUP D.D., OBJAVA 10.04.2024.

65 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA AUTO HRVATSKA D.D., OBJAVA 05.04.2024.

63 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA IMPERIAL RIVIERA D.D., OBJAVA 04.04.2024.

62 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA VALAMAR RIVIERA D.D., OBJAVA 04.04.2024

61 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA KONČAR DST D.D., OBJAVA 27.12.2023

62 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA ACI D.D., OBJAVA 19.12.2023

60 KB .PDF

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA ACI D.D, OBJAVA 01.12.2023.

58 KB .PDF