Prijava, odjava i promjena načina izvješćivanja

Članovima AZ mirovinskih fondova na raspolaganju je SMS izvješćivanje i izvješćivanje putem e-maila.

 

Ako želite prijaviti ili odjaviti, odnosno promijeniti pojedini način izvješćivanja, u aplikaciji Osobni račun nakon unosa korisničkog broja i PIN-a pristupite izborniku „Postavke / Način izvješćivanja“ i odaberite željeno. Nakon završetka obavezno odaberite ”Spremi promjene”. Pozivom na besplatni infotelefon 0800 0099 – nakon prijave korisničkim brojem i PIN-om, iz ponuđenog izbornika birajte opciju 0. Poziv će se preusmjeriti operateru AZ Informacijskog centra koji će Vam rado pomoći u prijavi ili odjavi načina izvješćivanja.

 

Izvješćivanje možete odabrati i putem pisanog Zahtjeva za izmjenu podataka kojeg nam možete poslati:

  • faksom na broj: 01 / 4699 603
  • e-mailom: mojfond@azfond.hr
  • poštom na adresu:
    AZ mirovinski fondovi
    p.p. 5
    10002 Zagreb

 

Zahtjevu obavezno priložite presliku (fotokopiju) Vaše osobne iskaznice.