Ostvarivanje prava na mirovinu iz II. stupa

Nakon ostvarivanja prava na mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) izdaje budućem korisniku mirovine rješenje o priznavanju prava na mirovinu, a za članove obveznog mirovinskog fonda (OMF-a) dostavlja podatke iz rješenja REGOS-u. Član obveznog mirovinskog fonda dužan je osobno izvršiti izbor mirovinskog osiguravajućeg društva i to prijavom Središnjem registru osiguranika (REGOS).

 

Više o podnošenju Zahtjeva za mirovinom iz 2. stupa pronađite na mrežnoj stranici Hrvatskog mirovinskog osiguravajućeg društva na poveznici https://hrmod.hr/moja-mirovina/ ili na mrežnoj stranici Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva na poveznici http://www.rmod.hr/default.aspx?id=391

 

Član može promijeniti svoj odabir mirovinskog osiguravajućeg društva (MOD) u roku do petnaest dana od dana prvog izbora. Kada izbor MOD-a postane konačan, REGOS pokreće postupak zatvaranja osobnog računa izdavanjem naloga za doznaku obveznom mirovinskom društvu koje upravlja obveznim mirovinskim fondom u kojem je osobni račun koji se zatvara.

 

REGOS izračunava iznos sredstava za prijenos izabranom osiguravajućem društvu na način da ukupan broj obračunskih jedinica na osobnom računu člana fonda čiji se osobni račun zatvara množi s vrijednošću obračunske jedinice na dan pokretanja postupka zatvaranja osobnog računa. Podatak o izračunatom iznosu REGOS dostavlja obveznom mirovinskom društvu prvi radni dan nakon izračuna te sredstva prosljeđuje izabranom MOD-u.

 

Prijenosom sredstava s osobnog računa člana fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo radi isplate mirovine, prestaje članstvo u AZ obveznom mirovinskom fondu.

Kako se učlaniti?

Za učlanjenje u AZ obvezni mirovinski fond potrebno je doći osobno na šalter REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e te sa sobom ponijeti osobni dokument koji sadrži Vašu fotografiju i potvrdu o OIB-u.

saznajte više