Reformirani sustav mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj zasniva se na tri stupa.

Za razliku od prvog stupa zasnovanog na međugeneracijskoj solidarnosti gdje današnji zaposleni izdvajaju za mirovine današnjih umirovljenika, drugi i treći stup zasnivaju se na sustavu kapitalizirane osobne štednje gdje zaposleni štede na osobnim računima, a ušteđena sredstva njihovo su osobno vlasništvo iz kojeg će im se isplaćivati mirovina. Tako postavljen sustav dugoročno će pomoći rješavanju složenog problema financiranja mirovina u našoj zemlji. U ovom stupu, zaposlenici 5% svoje bruto plaće izdvajaju na osobne račune u obveznim mirovinskim fondovima koje osobno izabiru. Navedeni postotak poslodavac uplaćuje na prolazni račun REGOS-a koji se nakon obrade i kontrole uplate doprinosa, prosljeđuje na osobni račun zaposlenika, člana fonda. Sredstva fonda potom se ulažu na tržištima kapitala i na njih društvo koje upravlja mirovinskim fondom ostvaruje prinos isključivo u korist članova fonda.

Kako odabrati svoj mirovinski fond?

Prema Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14) svako obvezno mirovinsko društvo dužno je svojim članovima ponuditi odabir između tri kategorije fondova: A, B ili C. Ovi fondovi razlikuju se prema svojoj investicijskoj strategiji, odnosno po zakonski propisanim mogućnostima i ograničenjima ulaganja i članstva.

Dozvolite da vam pomognemo!

Kako ostvariti prava na...

Mirovina iz II. stupa


Nakon ostvarivanja prava na mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) izdaje budućem korisniku mirovine rješenje o priznavanju prava na mirovinu ...

saznajte više

Invalidska mirovina


Ako kod člana mirovinskog fonda nastane potpuni gubitak radne sposobnosti ili djelomični gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ...

saznajte više

Ostanite bezbrižni!

Budućnost ne mora nositi neizvjesnost i strah. Obvezni mirovinski fond ti daje potrebnu sigurnost.

popričajmo i o tužnim aspektima

Nasljeđivanje sredstava

U slučaju smrti člana obveznog mirovinskog fonda prije ostvarivanja prava na mirovinu, a članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu, ukupno kapitalizirana sredstva sa računa toga člana, obvezni fond će putem Središnjeg registra osiguranika prenijeti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje koji će odrediti obiteljsku mirovinu na temelju ukupnoga mirovinskog staža preminulog osiguranika, kao da je preminuli osiguranik bio osiguran samo u sustavu obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti.

saznaj više

Kako se učlaniti?

Za učlanjenje u AZ obvezni mirovinski fond potrebno je doći osobno na šalter REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e te sa sobom ponijeti osobni dokument koji sadrži Vašu fotografiju i potvrdu o OIB-u.

saznajte više