Depozitar DMF

Informacije o depozitaru Zagrebačka banka d.d.

 

Podaci o depozitaru:

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 92963223473

Temeljni kapital: 6.404.839.100,00 kn

 

Odobrenje nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara

 

Rješenje Hrvatske narodne banke Z.br. 1682/2010 od 10. ožujka 2010. godine
Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Dalje: Agencija), klasa: UP/I-451-04/09-03/30 Ur.broj: 326-111/09-14 od 30. prosinca 2009. godine.

Detaljnije: