DRŽAVNA POTICAJNA SREDSTVA

Na uložena sredstva država isplaćuje državna poticajna sredstva (DPS) kojima potiče na ovakvo ulaganje s dodatnih 15% (max. do 99,54 eura godišnje) na vrijednost uplaćenih sredstava u jednoj kalendarskoj godini samo u jednom dobrovoljnom mirovinskom fondu, do ukupnog iznosa od 663,61 eur.

Pravo na DPS ima svaki član koji ima prebivalište u RH ili je njezin državljanin. Također, pravo ostvaruju i članovi koji nisu državljani RH, pod uvjetom da imaju prebivalište u nekoj od država članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, ali to pravo im pripada samo tijekom razdoblja dok se u RH uplaćuju doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje – II. stup.

Nadzor zakonitog utvrđivanja i korištenja DPS-a obavlja Ministarstvo financija.