Pravo na mirovinu iz III. stupa

Pravo na mirovinu 

Prava iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (ostvarivanje prava na mirovinu), član Fonda može ostvariti ovisno o vremenu sklapanja ugovora o članstvu:

 • najranije s navršenih 50 godina života ukoliko je ugovor o članstvu sklopio najkasnije s danom 31.12.2018. godine, ili
 • najranije s navršenih 55 godina života ukoliko je ugovor o članstvu sklopio počev od 1. siječnja 2019. godine.

Iznimno od navedenoga, pravo iz mirovinskog osiguranja, može se ostvariti u slučaju smrti člana i ranije. Zakonski nasljednici, na temelju Rješenja o nasljeđivanju, podnose Zahtjev za ostvarivanjem tog prava.

Član Fonda može odabrati isplatu mirovine putem:

 • mirovinskog Društva,
 • mirovinskog osiguravajućeg društva,
 • društva za životno osiguranje koje ima dozvolu ili odobrenje Agencije

 

Isplata mirovine putem mirovinskog Društva

 

Članu Fonda neovisno o datumu sklapanja ugovora o članstvu, a po ostvarenju prava na mirovinu mirovinsko Društvo će na pisani zahtjev člana Fonda izvršiti:

 • jednokratnu isplatu u punom iznosu u visini od 30% neovisno o vrijednosti imovine na osobnom računu i neovisno o preostaloj vrijednosti imovine na osobnom računu člana Fonda do najviše 13.272,28 eura kao privremenu isplatu prema definiranoj dinamici ovisno o visini rate (mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje), ali isključivo na 5 godina, ili
 • privremenu isplatu do najviše 13.272,28 eura temeljem zasebnog ugovora o isplati mirovine, i to pod sljedećim uvjetima:
  • trajanje isplata ugovoreno je na pet godina
  • isplate su periodične
  • sredstva se isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenog broja udjela prema cijeni udjela na dan isplate
  • ukoliko postoji, preostali iznos sredstava na računu člana Fonda prenijet će se, po odabiru člana Fonda, u mirovinsko osiguravajuće društvo ili društvo za životno osiguranje.

 

Isplata putem mirovinskog osiguravajućeg društva

Po ostvarivanju prava na mirovinu, Društvo će na pisani zahtjev člana Fonda prenijet ukupno kapitalizirana sredstva sa osobnog računa člana Fonda u odabrano mirovinsko osiguravajuće društvo koje će članu isplaćivati doživotnu ili privremenu mirovinu, u skladu s izabranim mirovinskim programom.

 

Isplata mirovine putem društva za životno osiguranje

Po ostvarivanju prava na mirovinu, Društvo će na pisani zahtjev člana Fonda prenijet ukupno kapitalizirana sredstva sa osobnog računa člana Fonda u odabrano društvo za životno osiguranje. Društvo za životno osiguranje isplaćuje mirovinsku rentu i dužno je postupati u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava koje se odnose na obvezu sklapanja ugovora o mirovini i obveznu ponudu pružanja usluga isplate doživotne mirovine.

 

U ovom trenutku na tržištu postoje dva mirovinska osiguravajuća društva, Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo i  Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo (RMOD), za sva dodatna pitanja vezana uz isplatu mirovine preko 13.272,28 eura, molimo obratite se na niže navedene kontakte.

 

Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo

Gradišćanska ulica 26, 10 000 Zagreb

Info telefon: 01/2231-430

Web stranica: https://hrmod.hr/

 

Raiffeisen  mirovinsko osiguravajuće društvo

Heinzelova 44, 10 000 Zagreb

Info telefon: 01/ 5581 720

Web stranica: http://www.rmod.hr/