Pravo na mirovinu iz III. stupa

Pravo na isplatu mirovine član stječe s navršenih 50 godina života, što znači da je jedini uvjet za ostvarivanje prava na korištenje mirovine iz III. stupa dobna granica, a ne ispunjavanje uvjeta za starosnu mirovinu.

 

Pravo na isplatu iznimno se može ostvariti i prije navršene 50. godine života u slučaju smrti. Zakonski nasljednici, na temelju Rješenja o nasljeđivanju, podnose Zahtjev za ostvarivanjem tog prava.

Stjecanjem prava na mirovinu iz dobrovoljne mirovinske štednje, definirana su tri isplatna modela ovisno o visini ušteđenih sredstava na osobnom računu:

 

  • do 10.000 HRK, jednokratna isplata mirovine putem Fonda
  • do 50.000 HRK, isplata mirovine putem Fonda
  • iznad 50.000 HRK, isplata putem Mirovinskog osiguravajućeg društva

 

Do 10.000 HRK iznosa na osobnom računu, članu se isplaćuju jednokratno u cijelosti.

Iznosi do 50.000 kuna, moguće je isplatiti putem fonda sa jednokratnom isplatom u visini 30% ukupno ušteđenih sredstava ili u većem postotku, ali do maksimalnih 10.000 kuna. Ostatak iznosa se isplaćuje obročno prema definiranoj dinamici ovisno o visini rate (mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje), ali isključivo na 5 godina.

Sve iznose iznad 50.000 kuna, dobrovoljno mirovinsko društvo dužno je prebaciti sa osobnog računa člana u odabrano mirovinsko osiguravajuće društvo koje mu isplaćuje mirovinu temeljem odabranog dobrovoljnog mirovinskog programa. Mirovinsko osiguravajuće društvo mora ponuditi sljedeće vrste mirovina: doživotna starosna mirovina i  privremena starosna mirovina.

Kako u ovom trenutku na tržištu postoji samo Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo (RMOD), za sva dodatna pitanja vezana uz isplatu mirovine preko 50.000 kuna, molimo obratite se u bilo koju poslovnicu Raiffeisen banke ili direktno kontaktirajte: 

Raiffeisen  mirovinsko osiguravajuće društvo
Heinzelova 44, 10 000 Zagreb
Info telefon: 01/ 5581 720
Web stranica: www.rmod.hr