Ostale zakonske objave

S danom 7. listopada 2021. godine pri Trgovačkom sudu u Beču provedeno je pripajanje društva Allianz New Europe Holding GmbH sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Hietzinger Kai 101-105, upisano u registru Trgovačkog suda u Beču u Republici Austriji pod registarskim brojem FN 270043y, OIB: 27654064510 kao pripojenog društva, Društvu preuzimatelju Allianz Holding eins GmbH sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Wiedner Gürtel 9,Turm 9/Stock 5/Büro 4, upisano u registru Trgovačkog suda u Beču u Republici Austriji pod registarskim brojem FN 270042x, OIB: 67524411156.

 

Za stjecanje poslovnih udjela odnosno za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, u visini 51% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva,  Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izdala je odobrenje Društvu preuzimatelju Allianz Holding eins GmbH Rješenjem Klasa: UP/I 972-03/21-01/04, Urbroj 326-01-22-21-15 i Rješenju Agencije Klasa: UP/I 972-03/21-01/03, Urbroj 326-01-22-21-21, od 8. srpnja 2021. godine.

Navedena promjena člana društva provedena je i u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

 

Sukladno članku 149. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Heinzelova 70, objavljuje da je dana 24.02.2022. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela Rješenje kojim se izdaje odobrenje gospodinu Kristijanu Buku i gospodinu Mariu Staroselčiću za obavljanje funkcije članova Uprave društva Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Heinzelova 70, na razdoblje od tri godine, počevši od dana 28. travnja 2022. godine.

Dana 22. prosinca 2021. godine Agencija za nadzor financijskih usluga donijela je Rješenje kojim se izdaje odobrenje gospodinu Slavenu Bošnjaku za obavljanje funkcije člana Uprave Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, na razdoblje od tri godine počevši od dana 2. siječnja 2022. godine.