Ostale zakonske objave

Sukladno članku 149. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Heinzelova 70, objavljuje da je dana 17.03.2017. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela Rješenje kojim se izdaje odobrenje gospodinu Kristijanu Buku i gospodinu Mariu Staroselčiću za obavljanje funkcije članova Uprave društva Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Heinzelova 70, na razdoblje od 5 (pet) godina, počevši od dana 27. travnja 2017. godine.

Dana 18. prosinca 2019. godine Agencija za nadzor financijskih usluga donijela je Rješenje kojim se izdaje odobrenje gospodinu Slavenu Bošnjaku za obavljanje funkcije člana Uprave Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, na mandat od dvije godine koji počinje teći od 1.siječnja 2020. godine.