Pravo na invalidsku mirovinu

Ako kod člana mirovinskog fonda nastane potpuni gubitak radne sposobnosti ili djelomični gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupna kapitalizirana sredstva na osobnom računu člana mirovinskog fonda mirovinsko društvo će putem Središnjeg registra osiguranika prenijeti u državni proračun, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će mu odrediti invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, kao da je član fonda bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti.

 

Ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu za članove obveznih mirovinskih fondova regulirano je Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/2014), članak 101. i Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 93/2015), članak 3.

Kako se učlaniti?

Za učlanjenje u AZ obvezni mirovinski fond potrebno je doći osobno na šalter REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e te sa sobom ponijeti osobni dokument koji sadrži Vašu fotografiju i potvrdu o OIB-u.

saznajte više