Obavijesti

objavljeno prije 7 godina

Nova Uprava AZ obveznih mirovinskih fondova

29.03.2017

Dosadašnja Uprava AZ Fonda, Dinko Novoselec i Davor Doko svoju će karijeru nastaviti izvan AZ fonda. U novu Upravu AZ Fonda imenovani su Kristijan Buk kao predsjednik i Mario Staroselčić kao član Uprave AZ obveznih mirovinskih fondova.

 

Nadzorni odbor Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima imenovao je Kristijana Buka predsjednikom Uprave, a Maria Staroselčića članom Uprave AZ obveznih mirovinskih fondova, s početkom mandata od 27. travnja 2017.

 

Nakon 16 godina i tri mandata u kojima je bio predsjednik Uprave AZ obveznih mirovinskih fondova, Dinko Novoselec svoju će poslovnu karijeru nastaviti izvan AZ-a i prihvatiti nove poslovne izazove, kao i Davor Doko koji je bio član Uprave AZ-a u dva mandata. Dinko Novoselec i Davor Doko uključeni su u proces osnivanja i vođenja AZ fonda od samih početaka mirovinske reforme i osnivanja obveznih mirovinskih fondova u Republici Hrvatskoj.

 

U ovih šesnaest godina, Dinko Novoselec sudjelovao je u osnivanju Fonda, bio član Uprave od njegovog osnivanja, te bio na čelu AZ-a zadnjih petnaest godina. Za njegova mandata AZ je bio suočen sa svim fazama gospodarskog ciklusa kako u svijetu tako i različitim fazama razvoja tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj

 

Davor Doko svoju karijeru u AZ fondu započeo je kao portfolio manager, a član Uprave AZ-a je od 2006. Za vrijeme njegovog mandata, investicijski tim AZ-a dao je značajan doprinos razvoju hrvatskog tržišta kapitala kroz projekte dokapitalizacija i privatizacija.

 

„ Zahvaljujemo na doprinosu Dinka Novoselca i Davora Doke u rezultatima Fonda, posebno na iznimno dobrom prinosu koji je kontinuirano uvećavao imovinu naših članova, te im želimo da budu uspješni u njihovim novim poslovnim ulogama. Nova Uprava, Kristijan Buk i Mario Staroselčić su iskusni Allianzovi manageri s dokazanim rezultatima u upravljanju rizicima i imovinom. Drago nam je što će oni pruzeti vođenje Fonda i sigurni smo da će oni uspješno nastaviti s unapređenjima i jačanjem tržišne pozicije Fonda“, rekao je dr. Kay Müller, predsjednik nadzornog odbora.

 

Kristijan Buk član je Uprave Allianz Zagreb zadužen za financije zadnjih deset godina. Allianzu Zagreb pridružio se 2005. godine kao direktor Sektora za kontroling i upravljanje imovinom. U 2008. godini imenovan je predsjednikom Nadzornog odbora Allianz ZB društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i obnašao je tu dužnost do 2015. godine.

 

Mario Staroselčić predsjednik je Uprave Allianz Invest d.d. od osnivanja u 2008. godini. U Allianz Invest došao je iz Allianza Zagreb d.d. gdje je bio direktor Samostalne službe za upravljanje financijskom imovinom.