Obavijesti

objavljeno prije 5 godina

Obavijest članovima AZ dobrovoljnih mirovinskih fondova vezano uz izmjene Zakona počev od 1. siječnja 2019. godine

02.01.2019

Dana 1. siječnja 2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ br. 115/2018; dalje: Zakon).

Sukladno demografskim kretanjima koja ne idu u prilog povećanju mirovina, izmjenama i dopunama Zakona, želi se potaknuti građane za dodatnu mirovinsku štednju u III. stupu čime se podiže svijest o što ranijem promišljanju o budućim mirovinama.

U nastavku dajemo pregled značajnih promjena, a za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas putem info linije s pozivom na broj 0800 0099 te elektroničkom poštom na adresu mojfond@azfond.hr.

Što je NOVO?

1. dobna granica za ostvarivanje prava iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (pravo na mirovinu) je 55 godina života.

Izmjenama Zakona promijenjena je dob za ostvarivanje prava na mirovinu s 50 na 55 godina za osobe koje su sklopile ugovor o članstvu¹ počev od 1. siječnja 2019. godine ili kasnije. Dakle,    nema automatske primjene Zakona na članove koji su ugovor sklopili prije stupanja na snagu izmjena Zakona (dakle na dan 31.12.2018. ili ranije).

2. za potencijalne članove – osobe koje su sklopile ugovor o članstvu počev od 1. siječnja 2019. godine ili kasnije ne obračunava se ulazna naknada.

Izmjenama Zakona, radi pokrića troškova mirovinskog fonda za mirovinsko društvo mogu se obračunavati naknada za upravljanje, naknada za izlaz iz fonda i naknada za troškove revizije fonda. Dakle, nema automatske primjene Zakona na članove koji su ugovor sklopili i izvršili prvu uplatu u odabrani fond prije stupanja na snagu izmjena Zakona.

3. isplatu mirovine po ostvarivanju prava na mirovinu, ovisno o odabiru člana, član može ostvariti putem:

o   Društva – u visini do najviše 100.000 kuna periodičnim isplatama ugovorenim najmanje na pet godina (tzv. privremena isplata) i neovisno o vrijednosti imovine na osobnom računu člana fonda 30% iznosa na osobnom računu člana fonda (tzv. jednokratna isplata)

Do izmjena Zakona je bilo propisano da se isplata putem mirovinskog društva može vršiti samo ako je vrijednost imovine niža od 50.000 kuna, dok je sada taj iznos povećan na 100.000 kuna.  Također je propisano da se može isplatiti najviše 30% iznosa na računu člana fonda, neovisno o vrijednosti imovine na osobnom računu člana fonda po ostvarivanju prava na mirovinu. O takvoj isplati Društvo će obavijestiti društvo za mirovinsko osiguranje kako ne bi došlo do dvostruke jednokratne isplate putem Zakona i Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.

o društva za mirovinsko osiguranje ili društva za životno osiguranje

Izmjenom Zakona uvedena je mogućnost isplate mirovina i putem društava za životno osiguranje.

4. izlazna naknada – u visini 2,5% iznosa na osobnom računu člana fonda za prijelaz iz AZ dobrovoljnog mirovinskog fonda u dobrovoljni mirovinski fond pod upravljanjem drugog mirovinskog društva.

Izlazna naknada za prijenos sredstava između mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva se ne naplaćuje.

Informacija članovima koji su sklopili ugovor o članstvu prije 1. siječnja 2019. godine i ostvarili pravo na mirovinu:

Članovi koji su ugovor o članstvu sklopili prije stupanja na snagu Zakona i ostvarili pravo na mirovinu i dalje imaju pravo na jednokratnu isplatu za iznose do 10.000 kuna na osobnom  računu člana fonda sukladno odredbama ugovora o članstvu, Statutu i Prospektu odabranog dobrovoljnog mirovinskog fonda. Ugovor o članstvu se smatra sklopljenim prije stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona ukoliko je prihvaćena ponuda za članstvo, Prospekt i Statut odabranog fonda i izvršena prva uplata u odabrani fond najkasnije s danom 31. prosinca 2018. godine.

 

Sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Društvo će uskladiti Statute, Prospekte i ključne podatke za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova najkasnije u roku 3 mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona tj. najkasnije do 31. ožujka 2019. godine, o kojim izmjenama će pravodobno izvijestiti članove.


¹Ugovor o članstvu smatra se sklopljen prihvaćanjem ponude, Prospekta i Statuta odabranog fonda pod uvjetom da je izvršena prva uplata u fond