Za Članove

objavljeno prije 5 godina

Obavijest o pravilima postupanja koje AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima provodi u svrhu zaštite osobnih podataka članova

31.08.2018

Pravila postupanja koje AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima provodi u svrhu zaštite osobnih podataka članova.

AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: Društvo) prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih članova u svrhu uspostave i ostvarivanja članstva u obveznom mirovinskom fondu, prikupljanja novčanih sredstava uplaćivanjem doprinosa članova obveznog mirovinskog fonda i ulaganja tih sredstava radi povećanja vrijednosti imovine obveznog mirovinskog fonda kao i u druge svrhe utvrđene Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima te drugim primjenjivim propisima.

Postupanja Društva usklađena su s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Detaljne informacije o tome koje osobne podatke Društvo prikuplja i obrađuje te na koji način, razloge prikupljanja i obrade, te kome isti mogu biti dostupni ili dostavljeni kao i sve druge informacije koje je Društvo kao voditelj obrade dužno pružiti svojim članovima kao ispitanicima možete naći na mrežnoj stranici Društva u aplikaciji „Osobni račun“, u izborniku „Osobni podaci“.