Obavijesti

objavljeno prije 5 godina

Objavljen ispravak Statuta i Prospekta AZ Profit i AZ Benefit dobrovoljnih mirovinskih fondova

13.03.2019

Objavljen je ispravak prospekata i statuta AZ Profit i AZ Benefit otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova, objavljenih dana 7. ožujka 2019. godine.
U ispravljenim statutima i prospektima brisana je odredba kojom je definirano pravo radnika na odlasku budući se predmetna odredba, sukladno Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 64/18 i 115/18), odnosi na članove zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova. Ostale odredbe Statuta i Prospekata objavljenih dana 7. ožujka 2019. godine ostale su nepromijenjene.

Ispravljeni prospekti dostupni su na

 

https://www.azfond.hr/dobrovoljni-mirovinski-fond/az-profit/prospekt-fonda/

https://www.azfond.hr/dobrovoljni-mirovinski-fond/az-benefit/prospekt-fonda/

 

Ispravljeni statuti dostupni su na

 

https://www.azfond.hr/dobrovoljni-mirovinski-fond/az-profit/statut-fonda/

https://www.azfond.hr/dobrovoljni-mirovinski-fond/az-benefit/statut-fonda/