Za Članove

objavljeno prije 2 godine

OBJAVLJENI NOVI PROSPEKTI AZ DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

20.10.2021

Uprava Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima usvojila je 19. listopada 2021.godine izmjene i dopune prospekata otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova AZ PROFIT i AZ BENEFIT, a sve sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe 2019/2008 koji, između ostaloga, određuje način objava o uključivanju rizika održivosti u proces donošenja investicijskih odluka.  Rizik održivosti znači svaki okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet koji, ako do njega dođe, može uzrokovati stvaran ili potencijalno materijalno negativan učinak na vrijednost ulaganja, odnosno imovinu i reputaciju Društva.

Uvažavajući sve veću važnost suočavanja s ekonomskim, socijalnim i ekološkim izazovima te ulaganja u projekte i aktivnosti koje vode računa o održivom poslovanju i očuvanju klime i zaštite okoliša, Društvo je donijelo odluku o integriranju rizika održivosti u svoje investicijske procese gdje pažnjom dobrog stručnjaka odnosno dobrog gospodarstvenika i sukladno načelu razboritosti, imajući u vidu mogući dugoročni utjecaj odluka o ulaganju na okolišne, socijalne i upravljačke (ESG) čimbenike, a razmjerno veličini, vrsti i opsegu svojeg poslovanja,  na općoj razini prilikom ulaganja imovine uzima u obzir odnosno ima u vidu rizike održivosti. Slijedom iste i temeljem odredaba Zakona su izvršene i izmjene i dopune prospekata otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova pod upravljanjem, te Društvo rizike održivosti prati na razini izdavatelja, a identificirani štetni učinci se uzimaju u obzir u izradi investicijske analize i procesu donošenja odluka o ulaganju, te se prilikom ulaganja imovine između ostalih čimbenika uzimaju u obzir i okolišni, socijalni te upravljački čimbenici, koliko je to moguće u smislu dostupnosti podataka, čiji je nedostatak izražen osobito kod izdavatelja na domaćem tržištu kapitala. Međutim, Društvo naglašava da otvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi pod upravljanjem Društva nisu određeni kao proizvodi koji promoviraju okolišna ili socijalna obilježja odnosno mirovinski fondovi koji imaju za cilj ulagati u održiva ulaganja, te održivost ne čini obvezni dio investicijskog procesa.

Izmijenjeni i dopunjeni Prospekti  stupaju na snagu dan nakon dana objave, a dostupni su na sljedećim poveznicama:

 

https://www.azfond.hr/wp-content/uploads/2021/10/Prospekt-AZ-Profit-listopad-2021.pdf

 

https://www.azfond.hr/wp-content/uploads/2021/10/Prospekt-AZ-Benefit-listopad-2021.pdf