Za Članove

objavljeno prije 6 godina

Objavljeni novi statuti AZ obveznih mirovinskih fondova

22.03.2018

Sukladno odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: Zakon), Uprava Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, usvojila je dana 28. veljače 2018. godine, odluku o izmjenama i dopunama Statuta AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije A, AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B i AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije C. Razlog navedene izmjene jest promjena visine naknade koja se plaća depozitnoj banci.

Izmjene i dopune statuta fondova odobrene su dana 15. ožujka 2018. godine od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i stupaju na snagu sljedeći dan nakon javne objave.

Statuti fondova objavljeni su u Poslovnom dnevniku od dana 22. ožujka 2018. kao i na mrežnim stranicama AZ obveznih mirovinskih fondova, https://omf.azfond.hr/ .