Obavijesti

objavljeno prije 4 godine

OBJAVLJENI PROSPEKTI ZA AZ OTVORENE I ZATVORENE DOBROVOLJNE MIROVINSKE FONDOVE

31.03.2020

Dana 31.03.2020. godine objavljeni su izmijenjeni i dopunjeni Prospekti za sljedeće zatvorene dobrovoljne mirovinske fondove;

 

  • Auto Hrvatska zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • AZ VIP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • AZ DALEKOVOD zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • AZ Treći horizont zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • AZ ZAGREB zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

 

Izmijenjeni i dopunjeni Prospekti  stupaju na snagu dan nakon dana objave, a dostupni su članovima zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova unutar aplikacije „Moj osobni račun“ na mrežnoj stranici AZ mirovinskih fondova www.azfond.hr

 

Dana 31.03. 2020. godine objavljeni su izmijenjeni i dopunjeni Prospekti za sljedeće otvorene dobrovoljne mirovinske fondove;

 

  • AZ PROFIT otvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • AZ BENEFIT otvoreni dobrovoljni mirovinski fond

 

Izmijenjeni i dopunjeni Prospekti stupaju na snagu dan nakon dana objave, a možete ih pronaći na sljedećim poveznicama;

https://www.azfond.hr/wp-content/uploads/2020/03/2020_03_31_Prospekt-AZ-PROFIT.pdf

https://www.azfond.hr/wp-content/uploads/2020/03/2020_03_31_Prospekt-AZ-BENEFIT.pdf