Za Članove

objavljeno prije 3 godine

OBJAVLJENI PROSPEKTI ZA AZ ZATVORENE DOBROVOLJNE MIROVINSKE FONDOVE

10.03.2021

Dana 10.03.2021. godine objavljeni su izmijenjeni i dopunjeni Prospekti za sljedeće zatvorene dobrovoljne mirovinske fondove;

 

  • Auto Hrvatska zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • AZ DALEKOVOD zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • AZ Treći horizont zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • AZ ZAGREB zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

 

Izmijenjeni i dopunjeni Prospekti  stupaju na snagu dan nakon dana objave, a dostupni su članovima zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova unutar aplikacije „Moj osobni račun“ na mrežnoj stranici AZ mirovinskih fondova www.azfond.hr