Obavijesti

objavljeno prije 5 godina

Objavljeni Statuti i Prospekti AZ Profit i AZ Benefit dobrovoljnih mirovinskih fondova

07.03.2019

Dana 07.03.2019. godine objavljeni su izmijenjeni i dopunjeni statuti AZ PROFIT i AZ BENEFIT otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova na način da su usklađeni sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN 115/18).
Od najznačajnijih izmjena i dopuna Prospekata izdvajamo promjene koje se odnose na:

 • Članstvo u fondu kojim je potencijalnim članovima omogućen prihvat ponude za članstvo i naprednim elektroničkim potpisom kod prodajnog zastupnika Društva koji takvim potpisom raspolaže
 • Dopunjene su odredbe o pravu Društva na odbijanje članstva u fondu
 • Proširen je krug subjekata u kojima članovi mogu ostvariti pravo na isplatu mirovine dodavanjem odredbi o isplati mirovina putem društava za životno osiguranje koja imaju dozvolu ili odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 • Promijenjene su odredbe o ostvarivanju prava iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (ostvarivanje prava na mirovinu), a vezano za životnu dob i trenutak sklapanja ugovora o članstvu
 • Dopunjeni su modaliteti isplate mirovina putem Društva u odjeljku pod naslovom „Pravo na isplatu mirovine“
 • Promijenjene su odredbe koje se odnose na ograničenja vrsta imovine
 • Način obračuna naknada
 • Dopunjeni su podaci o ostalim troškovima koji se plaćaju iz imovine Fonda
 • Ažuriran je prikaz povijesnog prinosa fonda s podacima za 2018. godinu
 • Ažurirani su podaci o portfelju fonda na dan 31.12.2018. godine
 • Ažurirani su podaci o politikama primitaka
 • Ažurirani su podaci o poddepozitaru

 

Prospekti stupaju na snagu dan nakon dana objave, a dostupni su na

https://www.azfond.hr/dobrovoljni-mirovinski-fond/az-profit/prospekt-fonda/

https://www.azfond.hr/dobrovoljni-mirovinski-fond/az-benefit/prospekt-fonda/

 

Od najznačajnijih izmjena i dopuna u Statutima izdvajamo promjene koje se odnose na:

 • Dopunjene su odredbe o obvezama Društva za izdvajanje dijela prihoda u osnaživanje financijske pismenosti članak 7. Statuta
 • Dodane su odredbe da niti jedan član Fonda ne može zahtijevati diobu zasebne imovine Fonda, niti to može zahtijevati založni ili fiducijarni vjerovnik, ovrhovoditelj ili stečajni upravitelj pojedinog člana Fonda – članka 14. Statuta
 • Dopunjene su odredbe o pravu Društva na odbijanje članstva u fondu u članku 22. Statuta
 • Proširen je krug subjekata u kojima članovi mogu ostvariti pravo na isplatu mirovine članak 24., 26. Statuta
 • Promijenjene su odredbe o ostvarivanju prava iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (ostvarivanje prava na mirovinu), a vezano za životnu dob i trenutak sklapanja ugovora o članstvu u članku 25. Statuta
 • Dopunjeni su modaliteti isplate mirovina putem Društva u članku 28. Statuta
 • Dopunjene su odredbe o obvezama depozitara u članku 38., 40. i 41. i 42. Statuta
 • Dopunjene su odredbe o sustavu upravljanja u članku 47. – 52. Statuta

 

Statuti stupaju na snagu dan nakon dana objave, a dostupni su na

https://www.azfond.hr/dobrovoljni-mirovinski-fond/az-profit/statut-fonda/

https://www.azfond.hr/dobrovoljni-mirovinski-fond/az-benefit/statut-fonda/