Za Članove

objavljeno prije 5 godina

Objavljeni Statuti i Prospekti AZ Profit i AZ Benefit dobrovoljnih mirovinskih fondova

11.09.2018

U statutima AZ Profit otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda i AZ Benefit otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda usvojene su izmjene u preambuli te su ažurirani kontakt podaci za postupak dostave pritužbe u članku 72. statuta.

 

Pročišćeni tekstovi statuta objavljeni su na

https://azfond.hr/dobrovoljni-mirovinski-fond/az-profit/prospekt-i-statut-fonda/

https://azfond.hr/dobrovoljni-mirovinski-fond/az-benefit/prospekt-i-statut-fonda/

te stupaju na snagu 12. rujna 2018.

 

U prospektima AZ PROFIT otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda i AZ BENEFIT dobrovoljnog mirovinskog fonda su ažurirani sljedeći podaci, a koji ne predstavljaju bitne promjene u smislu članka 176.  Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima:

Tvrtka Društva; odjeljak „Podaci o Društvu“; podaci o članovima Uprave i Nadzornog odbora u odjeljku „Uprava Društva i Nadzorni odbor“, organizacijska shema Društva; odjeljak poslovni ciljevi, načela i strategija ulaganja Društva u dijelu poslovnih ciljeva i strategije Društva  te su u zadnjem odlomku brisane riječi „polovice propisanog temeljnog kapitala, tj.“ .

U odjeljku „Iznos temeljnog kapitala Društva, imena i adresa vlasnika udjela i veličina njihovog udjela“ ažuriran je podatak o temeljnom kapitalu i OIB-u Društva; u odjeljku Podaci o depozitaru“ ažurirana je adresa sjedišta poddepozitara UniCredit Bank Austria AG te je ažuriran datum izdavanja i potpisnici.

 

Prospekti su dostupni na

https://azfond.hr/dobrovoljni-mirovinski-fond/az-profit/prospekt-i-statut-fonda/

https://azfond.hr/dobrovoljni-mirovinski-fond/az-benefit/prospekt-i-statut-fonda/