Za Članove

objavljeno prije 5 godina

Objavljeni Statuti, Prospekti i Izjave o načelima ulaganja za AZ zatvorene dobrovoljne mirovinske fondove

03.04.2019

Dana, 29.03.2019. godine objavljeni su izmijenjeni i dopunjeni Statuti i Prospekti na način da su usklađeni sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN 115/18) te ažurirani u odnosnu na nebitne promjene u protekloj godini kao i ažurirane izjave o načelima ulaganja za sljedeće zatvorene dobrovoljne mirovinske fondove;

 

• Auto Hrvatska zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
• AZ VIP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
• AZ DALEKOVOD zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
• AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
• AZ Treći horizont zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
• AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
• AZ ZAGREB zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

 

Izmijenjeni i dopunjeni Statuti i Prospekti stupaju na snagu dan nakon dana objave, a dostupni su članovima zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova unutar aplikacije „Moj osobni račun“ na mrežnoj stranici AZ mirovinskih fondova www.azfond.hr