Novosti iz AZ-a

objavljeno prije 5 godina

Objedinjeno upravljanje AZ obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

05.09.2018

Dana 3. rujna 2018. godine, Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima pripojeno je društvu Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, kao društvu preuzimatelju, za što su oba društva prethodno ishodila odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a društvo preuzimatelj i odobrenje za osnivanje i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i povećanje temeljnog kapitala.

 

Društvo će nastaviti poslovati pod nazivom Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Rješenjima Trgovačkog suda od 3. rujna 2018. godine u sudski registar upisana je promjena tvrtke, predmeta poslovanja i povećanje temeljnog kapitala kao i pripajanje društava.

 

Uz dosadašnje članove, Saša Novosel i Slaven Bošnjak imenovani su članovima Uprave, a mr.sc. Branka Vladetić i Ivana Jakelić članicama Nadzornog odbora, svi s početkom mandata 3. rujna 2018., a sukladno prethodno pribavljenim odobrenjima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

 

Slijedom gore navedenog od 3. rujna 2018. godine Uprava Društva sastoji se od četiri člana i to: Kristijan Buk, predsjednik Uprave, Mario Staroselčić, član Uprave, Saša Novosel, član Uprave i Slaven Bošnjak, član Uprave, a Nadzorni odbor od pet članova i to: dr. Kay Müller, predsjednik Nadzornog odbora, Mirela Mihin Raguž, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, dr. Christoph Plein, član Nadzornog odbora, mr.sc. Branka Vladetić, članica Nadzornog odbora i Ivana Jakelić, članica Nadzornog odbora.

 

Uprave društava i njihovi osnivači na poslovno, organizacijsko, financijsko i pravno povezivanje odlučili su se radi dodatnog unapređenja kvalitete i učinkovitosti upravljanja imovinom članova AZ mirovinskih fondova.

 

AZ obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi su, svaki u svom segmentu, vodeći fondovi po imovini pod upravljanjem, a Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sada upravlja imovinom od gotovo 40 milijardi kuna.

 

Objedinjavanje ekspertnih timova omogućit će još kvalitetnije i efikasnije korištenje resursa kojima društvo za upravljanje raspolaže što će rezultirati daljnjim unapređenjem poslovanja na korist više od 650 000 članova AZ obveznih i preko 150 000 članova AZ dobrovoljnih mirovinskih fondova.