Obavijesti

objavljeno prije 5 godina

Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

23.08.2018

Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, održanoj 23. kolovoza 2018. godine doneseno je Rješenje kojim je izdano odobrenje za pripajanje  Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, kao pripojenog društva,  Allianz ZB d.o.o.  društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, kao društvu preuzimatelju.

Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, održanoj  23. kolovoza 2018.  doneseno je Rješenje kojim se Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i kao Društvu preuzimatelju izdaje se odobrenje za statusnu promjenu – pripajanje Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima kao pripojenoga društva; te se radi provođenja pripajanja izdaje odobrenje za promjenu – povećanje temeljnog kapitala s iznosa od 90.000.000,00 kn (devedeset milijuna kuna) za iznos od 15.000.000,00 kn (petnaest milijuna kuna) na iznos od 105.000.000,00 kn (sto pet milijuna kuna).