Za Članove

objavljeno prije 4 godine

UPLAĆENA DRŽAVNA POTICAJNA SREDSTVA ZA UPLATE U 2018. – 16.12. 2019.

17.12.2019

Članovima AZ dobrovoljnih mirovinskih fondova, za uplate dobrovoljne mirovinske štednje u 2018. godini, ukupno je uplaćeno 33,5 milijuna kuna državnih poticaja.

Od ukupno uplaćenog iznosa, 29,7 milijuna kuna odnosi se na uplate u otvorene fondove AZ Profit i AZ Benefit, te 3,8 milijuna kuna članovima naših zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova. Državni poticaji raspoređeni su na osobne račune svih članova shodno uplatama u 2018. godini.

Državni poticaji za dobrovoljnu mirovinsku štednju iznose 15% na uplaćena sredstva u kalendarskoj godini, a maksimalno 750 kuna za optimalnu uplatu od 5.000 kuna godišnje.