Za Članove

objavljeno prije 5 mjeseci

UPLAĆENA DRŽAVNA POTICAJNA SREDSTVA ZA UPLATE U 2022. GODINI – 18.12. 2023.

19.12.2023

Članovima AZ dobrovoljnih mirovinskih fondova, za uplate dobrovoljne mirovinske štednje u 2022. godini, ukupno je uplaćeno 5,28 milijuna eura državnih poticaja.

Od ukupno uplaćenog iznosa, 4,7 milijuna eura odnosi se na uplate u otvorene fondove AZ Profit i AZ Benefit, te preko 500 tisuća eura članovima naših zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova. Državni poticaji raspoređeni su na osobne račune svih članova shodno uplatama u 2022. godini.

Državni poticaji za dobrovoljnu mirovinsku štednju iznose 15% na uplaćena sredstva u kalendarskoj godini, a maksimalno 99,54 eura za optimalnu uplatu od 663,61 euro godišnje.