Za Članove

objavljeno prije 2 godine

OBJAVLJENI NOVI PROSPEKTI AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2021. GODINU

29.04.2022

Sukladno odredbama članka 141. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima Društvo je izdalo informativni prospekt AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije A, AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B i AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije C s informacijama do 31. prosinca 2021. godine.
Izmjene i dopune prospekata stupaju na snagu sljedeći dan nakon javne objave.
Prospekti fondova objavljeni su u Poslovnom dnevniku od dana 29. travnja 2022. kao i na ovim mrežnim stranicama, a dostupni su na

 

https://www.azfond.hr/wp-content/uploads/2022/04/Informativni-prospekt-AZ-OMF_A_za-2021.pdf

https://www.azfond.hr/wp-content/uploads/2022/04/Informativni-prospekt-AZ-OMF_B_-za-2021.pdf

https://www.azfond.hr/wp-content/uploads/2022/04/Informativni-prospekt-AZ-OMF_C_za-2021.pdf