Obavijesti

objavljeno prije 5 godina

Objavljeni novi Statuti i Prospekti AZ obveznih mirovinskih fondova

30.04.2019

Sukladno odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, Uprava Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, donijela je dana 19. travnja 2019. godine, odluku o izmjenama i dopunama Statuta AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije A, AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B i AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije C.
Od najznačajnih izmjena i dopuna Statuta izdvajamo sljedeće:

•članak 7. – uvedena je nova klasa imovine: prenosivi vlasnički i/ili dužnički vrijednosnih papira koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske te prenosivi vlasnički i/ili dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje odnosno koji se nude putem uređenih sustava za prikupljanje kapitala koje priznaje Agencija. Također su dopunjene odredbe vezane uz ulaganje u depozite i novac na računu kod kreditne institucije koja je povezana osoba Društva, a prema uvjetima utvrđenih Zakonom.
• članak 18. – uvedena je obveza Društva da dio prihoda svake godine ulaže u osnaživanje financijske pismenosti građana o individualnoj kapitaliziranoj štednji.
• članak 28. – smanjena je stopa ulazne naknade s 0,7% na 0,5% uplaćenih doprinosa
• članak 30. – smanjena je naknada za upravljanje tako da u 2019. iznosi od 0,338% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze Fonda, u 2020. godini najviše 0,3%, a za svaku daljnju godinu stopa naknade se umanjuje za 5,5 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj godini, zaokruženo na tri decimalna mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,27 %. Također je uvedeno ograničenje koji iznos ukupno naplaćenog iznosa od strane svih mirovinskih društava jedno mirovinsko društvo smije zadržati te obvezu da preostali dio uplati na račun Središnjeg registra osiguranika (REGOS) koji će potom taj iznos rasporediti na sve mirovinske fondove u Republici Hrvatskoj.
• članak 33. – promijenjen je način raspoređivanja članova fonda. Osiguranike koji danom uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja ne odaberu obvezni mirovinski fond će Središnji registar osiguranika do 30. rujna 2019. godine raspoređivati u jedan od fondova kategorije B, a od 1. rujna 2019. u jedan od fondova kategorije A. Po isteku roka od 10 godina po službenoj dužnosti će se rasporediti u fond kategorije B, osim ako član nije prethodno sam odabrao kategoriju fonda.
• članak 38. – proširena je mogućnost izbora mirovine: a) iz I. stupa iz kojeg se određuje osnovna mirovina i iz II. stupa ili, b) isključivo iz I. stupa isključivo u kojem slučaju se sredstva s računa člana u II. stupu prenose putem REGOS-a u državni proračun, a mirovina se određuje temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju.
• članak 51. – dopunjene odredbe koje odnose na sukob interesa

Izmjene i dopune statuta stupaju na snagu sljedeći dan nakon javne objave.
Statuti fondova objavljeni su u Poslovnom dnevniku od dana 30. ožujka 2019. kao i na ovim mrežnim stranicama AZ obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, a dostupni su na

 

https://www.azfond.hr/wp-content/uploads/2019/04/AZ-OMF-KATEGORIJE-A-STATUT_2019.pdf

https://www.azfond.hr/wp-content/uploads/2019/04/AZ-OMF-KATEGORIJE-B-STATUT_2019.pdf

https://www.azfond.hr/wp-content/uploads/2019/04/AZ-OMF-KATEGORIJE-C-STATUT_2019.pdf

 

Sukladno odredbama članka 141 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima Društvo je izdalo informativni prospekt AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije A, AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B i AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije C s informacijama do 31. prosinca 2018. godine.
Izmjene i dopune prospekata stupaju na snagu sljedeći dan nakon javne objave.
Prospekti fondova objavljeni su u Poslovnom dnevniku od dana 30. ožujka 2019. kao i na ovim mrežnim stranicama, a dostupni su na

 

https://www.azfond.hr/wp-content/uploads/2019/04/AZ-OMF-KATEGORIJE-A-INFORMATIVNI-PROSPEKT_2018.pdf

https://www.azfond.hr/wp-content/uploads/2019/04/AZ-OMF-KATEGORIJE-B-INFORMATIVNI-PROSPEKT-2018.pdf

https://www.azfond.hr/wp-content/uploads/2019/04/AZ-OMF-KATEGORIJE-C-INFORMATIVNI-PROSPEKT-2018.pdf