Obavijesti

objavljeno prije 4 godine

Objavljeni novi statuti AZ obveznih mirovinskih fondova

05.02.2020

Sukladno odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: Zakon), Uprava Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, donijela je dana 13. siječnja 2020. godine, odluku o izmjenama i dopunama Statuta AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije A, AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B i AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije C, a koji su odobreni rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 972-03/20-02/04, URBROJ: 326-01-40-41-20-4 od dana 29. siječnja 2020. godine.

Statuti fondova objavljeni su 5. veljače 2020. godine u Poslovnom dnevniku i na mrežnim stranicama AZ obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova i dostupni su na sljedećim poveznicama

 

https://www.azfond.hr/wp-content/uploads/2020/02/2020_02_04_STATUT-AZ-OMF_A_final.pdf

https://www.azfond.hr/wp-content/uploads/2020/02/2020_02_04_STATUT-AZ-OMF_B_final.pdf

https://www.azfond.hr/wp-content/uploads/2020/02/2020_02_04_STATUT-AZ-OMF_C_final.pdf

 

Statuti stupaju na snagu sljedeći dan nakon javne objave.