Za Članove

objavljeno prije 2 godine

OBJAVLJENI PROSPEKTI ZA AZ OTVORENE I ZATVORENE DOBROVOLJNE MIROVINSKE FONDOVE

23.03.2022

Dana 23.03. 2022. godine objavljeni su izmijenjeni i dopunjeni Prospekti za sljedeće otvorene dobrovoljne mirovinske fondove;

  • AZ PROFIT otvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • AZ BENEFIT otvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Izmijenjeni i dopunjeni Prospekti stupaju na snagu dan nakon objave, a dostupni su na sljedećim poveznicama

 

https://www.azfond.hr/dobrovoljni-mirovinski-fond/az-profit/prospekt-fonda/

https://www.azfond.hr/dobrovoljni-mirovinski-fond/az-benefit/prospekt-fonda/

 

Dana 23.03.2022. godine objavljeni su izmijenjeni i dopunjeni Prospekti za sljedeće zatvorene dobrovoljne mirovinske fondove;

 

  • Auto Hrvatska zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • AZ DALEKOVOD zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • AZ Treći horizont zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • AZ ZAGREB zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

 

Izmijenjeni i dopunjeni Prospekti  stupaju na snagu dan nakon dana objave, a dostupni su članovima zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova unutar aplikacije „Moj osobni račun“ na mrežnoj stranici AZ mirovinskih fondova www.azfond.hr