Za Članove

objavljeno prije 3 godine

OBJAVLJENI PROSPEKTI ZA AZ OTVORENE DOBROVOLJNE MIROVINSKE FONDOVE

24.03.2021

 

Dana 24.03.2021. godine objavljeni su izmijenjeni i dopunjeni Prospekti za sljedeće otvorene dobrovoljne mirovinske fondove;

 

  • AZ PROFIT otvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  • AZ BENEFIT  otvoreni dobrovoljni mirovinski fond

 

Izmijenjeni i dopunjeni Prospekti  stupaju na snagu dan nakon dana objave, a dostupni su na sljedećim poveznicama

 

https://www.azfond.hr/wp-content/uploads/2021/03/2021_Prospekt-AZ-PROFIT_final.pdf

 

https://www.azfond.hr/wp-content/uploads/2021/03/2021_Prospekt-AZ-BENEFIT_final.pdf