Obavijesti

objavljeno prije 9 godina

Promijenjen sastav Nadzornog odbora AZ obveznog mirovinskog fonda

17.12.2014

Za nove članove Nadzornog odbora imenovani su dr. Kay Muller i dr. Christoph Plein, a dr. Muller je postao novi predsjednik Nadzornog odbora umjesto gospodina Borisa Galića.

 

Gospodin Davor Pavlić, dosadašnji član Nadzornog odbora AZ fonda, nastavlja dosadašnji mandat, a gospođa Zrinka Galić i gospodin Boris Galić prestaju biti članovi Nadzornog odbora.

 

Prva sjednica Nadzornog odbora Allianz ZB društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom u novom sastavu održana je 15. prosinca 2014. godine. Za predsjednika Nadzornog odbora tom je prilikom izabran dr. Kay Muller.

 

Novi članovi Nadzornog odbora dolaze iz Allianz Grupe unutar koje su iskustvo i karijere gradili na projektima usko vezanim uz upravljanje imovinom, korporativno upravljanje i projekte mirovinskih programa.

 

Dr. Kay Muller je glavni direktor za strategiju regije Srednja i Istočna Europa u Allianz SE, i član Izvršnog odbora za Srednju i Istočnu Europu zadužen za bankarstvo, banko osiguranje, mirovinske sustave, spajanja i preuzimanja te investicije. Nakon završenog studija s područja financija i međunarodne ekonomije, Sveučilista u Munsteru, stekao je titulu CFA (Chartered Financial Analyst) te doktorirao na Sveučilistu u Munchenu na temu “Private Equity Partnerships”.

 

Dr. Christoph Plein je član investicijskog odbora Allianz Investment Management SE i glavni investicijski direktor za brzorastuća tržista s imovinom pod upravljanjem od preko 50 milijardi eura.
Nakon stjecanja MBA diplome Sveučilista u Regensburgu, doktorirao je na Institutu za osigurateljske znanosti istog sveučilišta.

 

Uprava AZ fonda zahvaljuje se dosadašnjoj članici Nadzornog odbora gospođi Zrinki Galić na velikom doprinosu rezultatima AZ fonda u proteklih nekoliko godina. Uprava AZ fonda posebno se zahvaljuje gospodinu Borisu Galiću na višegodišnjem doprinosu rezultatima AZ fonda kao predsjedniku Nadzornog odbora i predsjedniku Investicijskog odbora AZ fonda.