Za Članove

objavljeno prije 5 godina

Uplaćena državna poticajna sredstva za uplate u 2017. – 18.12. 2018.

20.12.2018

Članovima AZ dobrovoljnih mirovinskih fondova, za uplate dobrovoljne mirovinske štednje u 2017. godini, ukupno je uplaćeno 32,5 milijuna kuna državnih poticaja.
Od ukupno uplaćenog iznosa, 28,7 milijuna kuna odnosi se na uplate u otvorene fondove AZ Profit i AZ Benefit, te 3,8 milijuna kuna članovima naših zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova. Državni poticaji raspoređeni su na osobne račune svih članova.

Državni poticaji za dobrovoljnu mirovinsku štednju iznose 15% na uplaćena sredstva u kalendarskoj godini, a maksimalno 750 kuna za optimalnu uplatu od 5.000 kuna godišnje