Uvjeti korištenja mrežne stranice

AZ d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

 

1. Osobe (dalje u tekstu: “Korisnici”, a pojedinačno: “Korisnik”) koje otvaraju,  pristupaju ili posjećuju mrežnu stranicu  AZ d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljem tekstu: ”Društvo”) ili u vezi s domenom www.azfond.hr (dalje u tekstu: “Stranica”) ili na bilo koji drugi način koriste, upotrebljavaju, vrše uvid i/ili pregledavaju Stranicu i/ili se na bilo koji i svaki drugi način služe Stranicom i/ili u vezi sa Stranicom na bilo koji način dostupnim, povezanim ili sadržanim informacijama, dokumentima, podacima, materijalima, programima ili bilo kojim drugim sadržajem (dalje u tekstu: “Sadržaj”) (svaka takva ili druga odgovarajuća radnja dalje u tekstu: „Pristup“) samom uspostavom Pristupa bezuvjetno i neopozivo prihvaćaju ove Uvjete korištenja mrežne stranice (dalje u tekstu; “Uvjeti”).

 

2. Stranica i svi Sadržaji objavljeni na Stranici vlasništvo su Društva i ne smiju se kopirati ili reproducirati ili koristiti bez prethodnog posebnog pisanog pristanka Društva.
Društvo, osim kada je zakonom izričito drugačije određeno, ne odgovora za točnost i potpunost Stranice i/ili Sadržaja, za povremeno nefunkcioniranje ili neispravan rad Stranice ili Sadržaja, eventualnu netočnost Sadržaja, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem Sadržaja i/ili Stranice ili nemogućnošću pristupa Stranici i/ili Sadržajima. Društvo zadržava pravo promjene Stranice i bilo kojih Sadržaja objavljenih ili dostupnih na ili putem Stranice u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Društvo ne garantira dostupnost Stranice, servisa i informacija na Stranici i/ili Sadržaja, osobito uslijed postupanja trećih osobe izvan kontrole i volje Društva, a koje mogu izmijeniti, zamijeniti, ukinuti, stvoriti, netočno, nepotpuno, prijevarno ili lažno prikazati Stranicu i/ili Sadržaje.

 

3. Na Stranicama Društva koriste se kolačići (cookies) kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo. Kolačić je tekstualna datoteka koja se pohranjuje u pregledniku dok Korisnik pregledava neku mrežnu stranicu. Na taj način kolačići omogućuju u budućnosti jednostavnije korištenje jer spremaju Vaše postavke za određenu mrežnu stranicu, te ih pri ponovnom korištenju iste mrežne stranice iznova aktiviraju. Samim korištenjem ove Stranice pristajete na upotrebu kolačića, a u slučaju da niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće uvijek možete lako izbrisati (odnosno blokirati), no u tom slučaju neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne. Ukoliko niste suglasni s njihovom upotrebom, te ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastito računalo ili na mobilni uređaj u mogućnosti ste iste isključiti. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati pomoću postavki preglednika kojim se koristite.Kolačići koje se pohranjuju na Vaše osobno računalo ili mobilni uređaj mogu biti privremeni kolačići (koji se pohranjuju samo tijekom posjeta i pregledavanja mrežne stranice te se uklanjaju u trenutku zatvaranja preglednika u kojem ste pregledavali određenu mrežnu stranicu), te stalni kolačići (koji ostaju spremljeni i nakon posjeta mrežnim stranicama). Nastavno na gore navedeno, također postoje i kolačići prve strane (koji dolaze s mrežne stranice koju pregledavate) te kolačići treće strane. Kolačići treće strane imaju i ulogu praćenja posjećenosti mrežnih stranica budući se korištenjem istih mogu dobiti podaci o posjećenosti i načinu upotrebe mrežne stranice. Naša Stranica koristi i privremene i stalne kolačiće. Ujedno se kolačićima treće strane, Društvo služi za dobivanje podataka o posjećenosti ove Stranice kao i o načinu na koji se ista koristi. Ova Stranica koristi sljedeće servise za mjerenje posjećenosti stranice:

 

  • https://www.google.com/analytics/

 

Za više informacija o kolačićima možete posjetiti slijedeće internetske stranice:

 

 

4. Samo pregledavanje Stranica Društva je anonimno, te tom prilikom Društvo ne prikuplja osobne podatke koji bi mogli omogućiti Vašu osobnu identifikaciju kao npr. ime, prezime, broj OIB-a, broj
mobitela, adresa i slično. U slučaju kada će Društvo trebati određene osobne podatke od Vaše strane, a  koji su nam neophodni kako bismo bili u mogućnosti pružiti vam traženu uslugu, o istome ćemo Vas na odgovarajući način upozoriti. U tom slučaju kada upisujete svoje osobne podatke u za to predviđeno mjesto na Stranicama Društva, potvrđujete i dajete svoj pristanak da se s Vaše strane dani osobni podaci dobrovoljno stavljaju na raspolaganje Društvu, te da dozvoljavate da se isti koriste za svrhu kako je to navedeno. Opće informacije o načinu prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka, te kome isti mogu biti dostupni ili dostavljeni kao i sve druge informacije koje je Društvo kao voditelj obrade dužno pružiti svojim članovima kao ispitanicima možete pronaći na mrežnoj stranici Društva u aplikaciji „osobni račun“, u izborniku „Osobni podaci“.

 

5. Društvo ne prodaje, iznajmljuje ili posuđuje osobne podatke korisnika Stranice i/ili Sadržaja trećim stranama i štiti Vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa. Prikupljene podatke moguće je vidjeti samo kao izvještaje, ukoliko podatke prikupljaju vanjski servisi te podatke Društvo koristi isključivo putem alata tih servisa i isključivo u statističke svrhe. U takvim slučajevima Društvo će svom poslovnom partneru zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene te će obvezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

 

6. Društvo ne odgovara za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, materijalnu ili nematerijalnu, uključujući, ali ne ograničavajući se na izmaklu dobit, koja bi nastala u vezi s korištenjem, odnosno nemogućnosti korištenja ovih Stranica i podataka koji se nalaze na istoj, osim u zakonom predviđenim slučajevima.

 

7. Korištenjem ovih Stranica Korisnik izjavljuje da je suglasan s primjenom hrvatskog materijalnog prava i isključivom nadležnošću hrvatskih sudova za tumačenje i primjenu ovih Uvjeta, kao i za rješavanje sporova koji nastanu kao rezultat upotrebe ovih Stranica ili u vezi s njima.

 

8. Društvo pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnici biti obaviješteni prilikom sljedećeg pristupa ovoj mrežnoj stranici ili na drugi primjeren način.