Osnovne informacije o fondu

info linija

08000099

Naziv Društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Datum početka rada fonda: 21.8.2014.

Naziv depozitara: OTP banka d.d.

Valuta fonda: EUR

Početna vrijednost obračunske jedinice fonda:  13,2723 EUR

Pokazatelj ukupnih troškova: U 2023. godini iznosio je 0,31%, a računa se kao omjer troškova koji se mogu plaćati iz imovine fonda i prosječne godišnje neto imovine Fonda.

Naknada za upravljanje: 0,25%

Izlazna naknada: U prvoj godini članstva 0,8%, u drugoj 0,4%, u trećoj 0,2% (u slučaju prelaska u fond pod upravljanjem drugog Društva). Nakon treće godine članstva ne naplaćuje se.

Ulazna naknada: Od 1. siječnja 2024. godine ulazna naknada se ne naplaćuje.

Naknada depozitaru: 0,017%

 

Prema investicijskim ograničenjima ulaganja spada u rizičniju kategoriju fondova s očekivanim višim prinosima u dužem periodu, te je primjereniji mlađim članovima mirovinskih fondova. Članovi ovog fonda mogu biti osobe koje do ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu imaju najmanje 10 godina.

 

  • Minimalno 30% neto imovine fonda o obveznicama Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja
  • Maksimalno 65% neto imovine fonda u dionicama izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja
  • Minimalno 40% neto imovine fonda u domaćoj valuti

Detaljne informacije o AZ OMF kategorije A možete pronaći u:

AZ OMF KATEGORIJE A - STATUT - RUJAN - 2023

310 KB PDF

Kako se učlaniti?

Za učlanjenje u AZ obvezni mirovinski fond potrebno je doći osobno na šalter REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e te sa sobom ponijeti osobni dokument koji sadrži Vašu fotografiju i potvrdu o OIB-u.

saznajte više