Osnovne informacije o fondu

info linija

08000099

Naziv Društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

 

Datum početka rada fonda: 21.8.2014.

 

Naziv depozitara: Splitska banka d.d.

 

Valuta fonda:HRK

 

Početna vrijednost obračunske jedinice fonda: 100 kn

 

Naknada za upravljanje: 0,363%

 

Izlazna naknada: U prvoj godini članstva 0,8%, u drugoj 0,4%, u trećoj 0,2% (u slučaju prelaska u fond pod upravljanjem drugog Društva). Nakon treće godine članstva ne naplaćuje se.

 

Ulazna naknada: U prve dvije godine članstva 0,7%, a za svaku sljedeću godinu članstva smanjuje se za 0,05%. Najniža ulazna naknada ne može biti niža od 0,5%.

 

Naknada depozitaru: 0,019%

 

Prema investicijskim ograničenjima ulaganja spada u rizičniju kategoriju fondova s očekivanim višim prinosima u dužem periodu, te je primjereniji mlađim članovima mirovinskih fondova. Članovi ovog fonda mogu biti osobe koje do ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu imaju najmanje 10 godina.

 

  • Minimalno 30% neto imovine fonda o obveznicama Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja
  • Maksimalno 55% neto imovine fonda u dionicama izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja
  • Minimalno 40% neto imovina fonda u kuni

Detaljne informacije o AZ OMF kategorije A možete pronaći u:

Statut AZ OMF Kategorije A Listopad 2018

571 KB PDF

Kako se učlaniti?

Za učlanjenje u AZ obvezni mirovinski fond potrebno je doći osobno na šalter REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e te sa sobom ponijeti osobni dokument koji sadrži Vašu fotografiju i potvrdu o OIB-u.

saznajte više