Osnovne informacije o fondu

info linija

08000099

Naziv Društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Datum početka rada fonda: 21.8.2014.

Naziv depozitara: OTP banka d.d.

Valuta fonda: EUR

Početna vrijednost obračunske jedinice fonda:  13,2723 EUR

Pokazatelj ukupnih troškova: U 2023. godini iznosio je 0,31%, a računa se kao omjer troškova koji se mogu plaćati iz imovine fonda i prosječne godišnje neto imovine Fonda.

Naknada za upravljanje: 0,25%

Izlazna naknada: U prvoj godini članstva 0,8%, u drugoj 0,4%, u trećoj 0,2% (u slučaju prelaska u fond pod upravljanjem drugog Društva). Nakon treće godine članstva ne naplaćuje se.

Ulazna naknada: Od 1. siječnja 2024. godine ulazna naknada se ne naplaćuje.

Naknada depozitaru: 0,017%

 

Prema investicijskim ograničenjima ulaganja spada u rizičniju kategoriju fondova s očekivanim višim prinosima u dužem periodu, te je primjereniji mlađim članovima mirovinskih fondova. Članovi ovog fonda mogu biti osobe koje do ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu imaju 10 ili više godina, a iznimno na temelju zahtjeva mogu ostati članovi ako je do starosne mirovine ostalo pet ili više godina.

 

  • Minimalno 30% neto imovine fonda o obveznicama Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja
  • Maksimalno 65% neto imovine fonda u dionicama izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja
  • Minimalno 40% neto imovine fonda u domaćoj valuti

Detaljne informacije o AZ OMF kategorije A možete pronaći u:

AZ OMF KATEGORIJE A - STATUT - RUJAN - 2023

310 KB PDF

Kako se učlaniti?

Za učlanjenje u AZ obvezni mirovinski fond potrebno je doći osobno na šalter REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e te sa sobom ponijeti osobni dokument koji sadrži Vašu fotografiju i potvrdu o OIB-u.

saznajte više