Osnovne informacije o fondu

info linija

08000099

Zatvoreni DMF

Sukladno Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: Zakon), dobrovoljni mirovinski fondovi mogu biti otvorene i zatvorene naravi. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi pružaju dodatne prednosti svojim članovima. Značajne prednosti su uplate doprinosa poslodavca tj. pokrovitelja Fonda u dobrovoljni mirovinski fond u ime članova fonda kao i mogućnost dogovora poslodavca s društvom za upravljanje dobrovoljnim fondom o plaćanju nižih naknada u odnosu na otvorene dobrovoljne mirovinske fondove.

Nadalje, osnivanje zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda pruža i brojne pogodnosti pokrovitelju Fonda. Omogućava se dodatna stimulacija kvalitetnih zaposlenika i njihov ostanak na radu kod pokrovitelja.

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak  propisano je da se subvencije dobrovoljne mirovinske štednje koje Pokrovitelj fonda plaća za svoje radnike više ne smatraju plaćom do iznosa od 66,36 eura mjesečno tj. do 796,34 eura godišnje, odnosno ne oporezuju se, a poslodavcu će isti biti porezno priznati izdatak, odnosno rashod. Primici po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja za koje je porezni obveznik u razdoblju štednje koristio pravo na umanjenje porezne osnovice ili mu je poslodavac uplaćivao premije u dobrovoljni mirovinski fond kao neoporezivi primitak ( do 796,34 eura godišnje) – ne oporezuju se od 1.1. 2019. godine.

U inozemstvu je ovaj oblik štednje izrazito prihvaćen, a mirovinski fondovi predstavljaju najveće institucionalne investitore te imaju vodeću ulogu na financijskim tržištima. Kod nas, također, mirovinski fondovi polako zauzimaju vodeća mjesta i postaju ključni igrači na financijskim tržištima.

Članovi zatvorenog fonda u svakom trenutku imaju pravo na uvid u sljedeće dokumente i informacije:

 

  • Polugodišnji i revidirani godišnji izvještaj fonda
  • Prospekt, statut i izvještaj o mirovinskim primanjima
  • Mogućnosti i prava promjene fonda
  • Sažet tabelarni prikaz rizika