Zakonske objave

Odaberite od ponuđenog:

AZ Dalekovod

AZ DALEKOVOD TRANSAKCIJE NA DAN 23.11.2023.

60 KB .PDF

AZ DALEKOVOD transakcije na dan 23.10.2023.

60 KB .PDF

AZ DALEKOVOD transakcije na dan 27.09.2023.

61 KB .PDF

AZ DALEKOVOD POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2023.

487 KB .PDF

AZ DALEKOVOD ZDMF GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE ZA 2022.

2 MB .PDF

AZ DALEKOVOD POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2022.

490 KB .PDF

AZ DALEKOVOD ZDMF GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE ZA 2021.

1 MB .PDF

AZ DALEKOVOD transakcije na dan 2022-02-03

59 KB .PDF

AZ DALEKOVOD POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2021

475 KB .PDF

AZ DALEKOVOD transakcije na dan 2021-07-02

59 KB .PDF

AZ Dalekovod ZDMF godišnje revidirano izvješće za 2020.

1 MB .PDF

AZ DALEKOVOD transakcije na dan 09.11.2020.

60 KB .PDF

AZ DALEKOVOD POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2020

400 KB .PDF

AZ DALEKOVOD 2019 GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE

2 MB .PDF

AZ DALEKOVOD transakcije na dan 02.03.2020

59 KB .PDF

AZ DALEKOVOD transakcije na dan 28.02.2020.

59 KB .PDF

AZ DALEKOVOD POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2019

418 KB .PDF

AZ DALEKOVOD 2018. GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE

2 MB .PDF

TRANSAKCIJE NA DAN AZ DALEKOVOD 04.02.2019

60 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Dalekovod 13.08.2018.

243 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Dalekovod 03.04.2017.

240 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Dalekovod 29.03.2017.

240 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Dalekovod 23.03.2017.

239 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Dalekovod 13.03.2017

240 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Dalekovod 06.02.2017

239 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Dalekovod 14.11.2016.

227 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Dalekovod 14.07.2016.

236 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Dalekovod 10.06.2016.

237 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Dalekovod 13.07.2015.

227 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Dalekovod 10.07.2015.

225 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Dalekovod 29.06.2015.

230 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Dalekovod 26.05.2015.

230 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Dalekovod 08.06.2015.

228 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Dalekovod 01.04.2015.

229 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Dalekovod 25.03.2015.

227 KB .PDF

AZ DALEKOVOD transakcije na dan 04.02.2021

64 KB .PDF

AZ ZAGREB

AZ ZAGREB TRANSAKCIJE NA DAN 23.11.2023.

60 KB .PDF

AZ ZAGREB Transakcije na dan 23.10.2023

60 KB .PDF

AZ ZAGREB Transakcije na dan 27.09.2023.

61 KB .PDF

AZ ZAGREB POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2023.

495 KB .PDF

AZ ZAGREB ZDMF GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE ZA 2022.

2 MB .PDF

AZ ZAGREB POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2022.

485 KB .PDF

AZ ZAGREB ZDMF GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE ZA 2021.

1 MB .PDF

AZ ZAGREB TRANSAKCIJE NA DAN 2022-02-03

60 KB .PDF

AZ ZAGREB POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2021

465 KB .PDF

AZ ZAGREB transakcije na dan 2021-07-02

59 KB .PDF

AZ Zagreb ZDMF godišnje revidirano izvješće za 2020.

1 MB .PDF

AZ ZAGREB POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2020

395 KB .PDF

AZ ZAGREB 2019 GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE

2 MB .PDF

AZ ZAGREB transakcije na dan 28.02.2020.

59 KB .PDF

AZ ZAGREB POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2019

421 KB .PDF

AZ ZAGREB 2018. GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE

2 MB .PDF

TRANSAKCIJE NA DAN AZ ZAGREB 04.02.2019

59 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zagreb 13.08.2018.

242 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zagreb 06.06.2018

393 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zagreb 24.01.2018

243 KB .PDF

Transakcije na dan AZ ZAGREB 29.03.2017

237 KB .PDF

Transakcije na dan AZ ZAgreb 23.03.2017

236 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zagreb 13.03.2017

237 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zagreb 06.02.2017

235 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zagreb14.11.2016.

227 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zagreb 14.07.2016.

227 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zagreb 18.05.2016.

229 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zagreb 29.06.2015.

230 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zagreb 26.05.2015.

230 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zagreb 08.06.2015.

229 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zagreb 13.07.2015.

227 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zagreb 01.04.2015.

229 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zagreb 12.03.2015.

229 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zagreb 05.03.2015.

229 KB .PDF

AZ A1

AZ A1 Transakcije na dan 23.10.2023.pdf

60 KB .PDF

AZ A1 Transakcije na dan 27.09.2023.

61 KB .PDF

AZ A1 POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2023.

505 KB .PDF

AZ A1 ZDMF GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE ZA 2022.

1 MB .PDF

AZ A1 POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2022.

471 KB .PDF

AZ A1 ZDMF GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE ZA 2021.

1 MB .PDF

AZ A1 TRANSAKCIJE NA DAN 2022-02-03

59 KB .PDF

AZ A1 POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2021

464 KB .PDF

AZ A1 transakcije na dan 2021-07-02

59 KB .PDF

AZ A1 ZDMF godišnje revidirano izvješće za 2020.

1 MB .PDF

AZ A1 POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2020

397 KB .PDF

AZ A1 2019 GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE

2 MB .PDF

AZ A1 transakcije na dan 2020-03-02

59 KB .PDF

AZ A1 transakcije na dan 28.02.2020.

59 KB .PDF

AZ A1 POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2019

420 KB .PDF

AZ VIP 2018. GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE

1 MB .PDF

TRANSAKCIJE NA DAN AZ VIP 04.02.2019

60 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Vip 13.08.2018.

242 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Vip 29.03.2017

237 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Vip 23.03.2017

237 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Vip 13.03.2017

237 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Vip 06.02.2017

236 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Vip 14.11.2016.

230 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Vip 14.07.2016.

228 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Vip 10.06.2016.

238 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Vip 13.07.2015.

228 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Vip 29.06.2015.

230 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Vip 17.06.2015.

231 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Vip 08.06.2015.

231 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Vip 26.05.2015.

232 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Vip 01.04.2015.

231 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Vip 06.02.2015.

229 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Vip 09.12.2014.

230 KB .PDF

AZ ZABA

AZ ZABA transakcije na dan 23.10.2023

60 KB .PDF

AZ ZABA transakcije na dan 27.09.2023.

61 KB .PDF

AZ ZABA POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2023.

501 KB .PDF

AZ ZABA ZDMF GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE ZA 2022.

2 MB .PDF

AZ ZABA POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2022.

480 KB .PDF

AZ ZABA ZDMF GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE ZA 2021.

1 MB .PDF

AZ ZABA transakcije na dan 2022-02-03

59 KB .PDF

AZ ZABA POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2021

455 KB .PDF

AZ ZABA transakcije na dan 2021-07-02

59 KB .PDF

AZ ZABA ZDMF godišnje revidirano izvješće za 2020.

2 MB .PDF

AZ ZABA POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2020

411 KB .PDF

AZ ZABA 2019 GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE

2 MB .PDF

AZ ZABA transakcije na dan 2020.03.02

59 KB .PDF

AZ ZABA transakcije na dan 28.02.2020.

59 KB .PDF

TRANSAKCIJE NA DAN AZ ZABA 05.09.2019

60 KB .PDF

AZ ZABA POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2019

417 KB .PDF

AZ ZABA 2018. GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE

1 MB .PDF

TRANSAKCIJE NA DAN AZ ZABA 04.02.2019

59 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zaba 13.08.2018.

242 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zaba 06.06.2018

393 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zaba 29.01.2018

243 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zaba 24.01.2018

243 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zaba 22.01.2018

241 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zaba 29.03.2017

237 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zaba 23.03.2017

236 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zaba 13.03.2017

237 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zaba 06.02.2017

235 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zaba 14.11.2016.

227 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zaba 14.07.2016.

228 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zaba 18.05.2016.

229 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zaba 15.04.2016.

230 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zaba 29.06.2015.

230 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zaba 08.06.2015.

230 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zaba 26.05.2015.

231 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zaba 01.04.2015.

230 KB .PDF

Transakcije na dan AZ Zaba 09.12.2014.

229 KB .PDF

Auto Hrvatska

AUTO HRVATSKA transakcije na dan 23.10.2023

60 KB .PDF

AUTO HRVATSKA transakcije na dan 27.09.2023.

61 KB .PDF

AUTO HRVATSKA POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2023.

487 KB .PDF

AUTO HRVATSKA ZDMF GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE ZA 2022.

1 MB .PDF

AUTO HRVATSKA POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2022.

462 KB .PDF

AUTO HRVATSKA ZDMF GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE ZA 2021.

1 MB .PDF

AUTO HRVATSKA transakcije na dan 2022-02-03

59 KB .PDF

AUTO HRVATSKA POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2021

457 KB .PDF

AUTO HRVATSKA transakcije na dan 2021-07-02

60 KB .PDF

Auto Hrvatska ZDMF godišnje revidirano izvješće za 2020.

1 MB .PDF

AUTO HRVATSKA POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2020

399 KB .PDF

AUTO HRVATSKA 2019 GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE

2 MB .PDF

AUTO HRVATSKA transakcije na dan 28.02.2020.

59 KB .PDF

TRANSAKCIJE NA DAN AUTO HRVATSKA 05.09.2019

60 KB .PDF

AUTO HRVATSKA POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2019

447 KB .PDF

AUTO HRVATSKA 2018. GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE

2 MB .PDF

TRANSAKCIJE NA DAN AUTO HRVATSKA 04.02.2019

60 KB .PDF

Transakcije na dan Auto Hr 13.08.2018.

243 KB .PDF

Transakcije na dan Auto Hr 06.06.2018

241 KB .PDF

Transakcije na dan Auto Hr 29.03.2017.

241 KB .PDF

Transakcije na dan Auto Hr 23.03.2017.

241 KB .PDF

Transakcije na dan Auto Hr 13.03.2017

241 KB .PDF

Transakcije na dan Auto Hr 06.02.2017

240 KB .PDF

Transakcije na dan Auto Hr 14.11.2016.

228 KB .PDF

Transakcije na dan Auto Hr 14.07.2016.

237 KB .PDF

Transakcije na dan Auto Hr 10.06.2016.

239 KB .PDF

Transakcije na dan Auto Hr 15.04.2016.

231 KB .PDF

Transakcije na dan Auto Hr 17.06.2015.

231 KB .PDF

Transakcije na dan Auto Hr 08.06.2015.

231 KB .PDF

Transakcije na dan Auto Hr 26.05.2015.

232 KB .PDF

Transakcije na dan Auto Hr 13.07.2015.

228 KB .PDF

Transakcije na dan Auto Hr 09.12.2014.

230 KB .PDF

AZ HKZP

AZ HKZP transakcije na dan 23.10.2023

60 KB .PDF

AZ HKZP transakcije na dan 27.09.2023.

61 KB .PDF

AZ HKZP POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2023.

489 KB .PDF

AZ HKZP ZDMF GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE ZA 2022.

2 MB .PDF

AZ HKZP POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2022.

492 KB .PDF

AZ HKZP ZDMF GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE ZA 2021.

1 MB .PDF

AZ HKZP transakcije na dan 2022-02-03

59 KB .PDF

AZ HKZP POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2021

468 KB .PDF

AZ HKZP transakcije na dan 2021-07-02

59 KB .PDF

AZ HKZP ZDMF godišnje revidirano izvješće za 2020.

1 MB .PDF

AZ HKZP POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2020

394 KB .PDF

AZ HKZP 2019 GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE

2 MB .PDF

Transakcije na dan 02.03.2020 AZ HKZP

59 KB .PDF

AZ HKZP transakcije na dan 28.02.2020.

59 KB .PDF

TRANSAKCIJE NA DAN AZ HKZP 05.09.2019

60 KB .PDF

AZ HKZP POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2019

418 KB .PDF

AZ HKZP 2018. GODIŠNJE REVIDIRANO IZVJEŠĆE

1 MB .PDF

TRANSAKCIJE NA DAN AZ HKZP 04.02.2019

59 KB .PDF

Transakcije na dan AZ HKZP 13.08.2018.

242 KB .PDF

Transakcije na dan AZ HKZP 06.06.2018

393 KB .PDF

Transakcije na dan AZ HKZP 24.01.2018

247 KB .PDF

Transakcije na dan AZ HKZP 29.03.2017.

240 KB .PDF

Transakcije na dan AZ HKZP 23.03.2017.

240 KB .PDF

Transakcije na dan AZ HKZP 13.03.2017

241 KB .PDF

Transakcije na dan AZ HKZP 06.02.2017

239 KB .PDF

Transakcije na dan AZ HKZP 14.11.2016.

227 KB .PDF

Transakcije na dan AZ HKZP 14.07.2016.

237 KB .PDF

Transakcije na dan AZ HKZP 14.07.2016.

237 KB .PDF

Transakcije na dan AZ HKZP 13.07.2015.

228 KB .PDF

Transakcije na dan AZ HKZP 29.06.2015.

231 KB .PDF

Transakcije na dan AZ HKZP 17.06.2015.

231 KB .PDF

Transakcije na dan AZ HKZP 08.06.2015.

230 KB .PDF

Transakcije na dan AZ HKZP 26.05.2015.

230 KB .PDF

Transakcije na dan AZ HKZP 01.04.2015.

229 KB .PDF

Transakcije na dan AZ HKZP 12.03.2015.

230 KB .PDF

Transakcije na dan AZ HKZP 05.03.2015.

229 KB .PDF