Ciljevi i strategija ulaganja fonda

Investicijski cilj fonda je očuvanje i rast vrijednosti imovine investiranjem u isključivo
dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca s posebnim naglaskom na
održavanje odgovarajuće likvidnosti. Imovina fonda mora biti ročno usklađena s
obvezama te ne smije biti uložena u vlasničke vrijednosne papire niti u alternativne
investicijske fondove.

Društvo će aktivno upravljati imovinom fonda, što znači da će se vrijednosnim papirima
trgovati na temelju analize financijskih izvještaja društava, cijene pojedinačnih
vrijednosnih papira, prinosa na tržištu duga te opće ocjene stanja ekonomije.
Na osnovu tako definiranog pristupa, kreirat će se optimalna kombinacija vrijednosnih
papira te instrumenata tržišta novca, na način da tako kreirani portfelj predstavlja
najpoželjnije ulagačke prilike unutar investicijskih ograničenja. Društvo će dodatnu
pažnju posvetiti: (i) transparentnosti pojedinog izdavatelja, (ii) usklađenosti ciljeva
izdavatelja sa ciljevima članova fonda, (iii) investicijskom cilju fonda, (iv) likvidnosti
vrijednosnih papira te (v) transakcijskim troškovima

Kako se učlaniti?

Za učlanjenje u AZ obvezni mirovinski fond potrebno je doći osobno na šalter REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e te sa sobom ponijeti osobni dokument koji sadrži Vašu fotografiju i potvrdu o OIB-u.

saznajte više