Osnovne informacije o fondu

info linija

08000099

Naziv Društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Datum početka rada fonda: 21.8.2014.

Naziv depozitara: OTP banka d.d.

Valuta fonda: EUR

Početna vrijednost obračunske jedinice fonda: 13,2723 EUR

Pokazatelj ukupnih troškova: U 2023. godini iznosio je 0,29%, a računa se kao omjer troškova koji se mogu plaćati iz imovine fonda i prosječne godišnje neto imovine fonda.

Naknada za upravljanje: 0,25%

Izlazna naknada: U prvoj godini članstva 0,8%, u drugoj 0,4%, u trećoj 0,2% (u slučaju prelaska u fond pod upravljanjem drugog Društva). Nakon treće godine članstva ne naplaćuje se.

Ulazna naknada: Od 1. siječnja 2024. godine ulazna naknada se ne naplaćuje.

Naknada depozitaru: 0,017%

Prema ograničenjima ulaganja spada u najmanje rizičnu kategoriju fondova s nešto nižim očekivanim prinosima. Primjeren je za starije članove fonda, a koji sami odaberu biti njegovi članovi, neovisno o duljini vremenskog razdoblja do prava na starosnu mirovinu.

 

  • Minimalno 70% neto imovine fonda u obveznicama Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja
  • Ulaganje u dionice nije dozvoljeno, a izloženost investicijskim fondovima ograničena je na 10%
  • Minimalno 90% neto imovine fonda u domaćoj valuti

Detaljne informacije o AZ OMF kategorije C možete pronaći u:

AZ OMF KATEGORIJE C - STATUT - SRPANJ - 2024

482 KB PDF

Kako se učlaniti?

Za učlanjenje u AZ obvezni mirovinski fond potrebno je doći osobno na šalter REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e te sa sobom ponijeti osobni dokument koji sadrži Vašu fotografiju i potvrdu o OIB-u.

saznajte više