Osnovne informacije o fondu

info linija

08000099

Naziv Društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Datum početka rada fonda: 21.8.2014.

Naziv depozitara: OTP banka d.d.

Valuta fonda: EUR

Početna vrijednost obračunske jedinice fonda: 13,2723 EUR/100 HRK

Pokazatelj ukupnih troškova: U 2021. godini iznosio je 0,30%, a računa se kao omjer troškova koji se mogu plaćati iz imovine fonda i prosječne godišnje neto imovine fonda.

Naknada za upravljanje: 0,27%

Izlazna naknada: U prvoj godini članstva 0,8%, u drugoj 0,4%, u trećoj 0,2% (u slučaju prelaska u fond pod upravljanjem drugog Društva). Nakon treće godine članstva ne naplaćuje se.

Ulazna naknada: Ulazna naknada iznosi 0,5%.

Naknada depozitaru: 0,017%

Prema ograničenjima ulaganja spada u najmanje rizičnu kategoriju fondova s nešto nižim očekivanim prinosima. Primjeren je za starije članove fonda kojima je do ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu ostalo manje od 5 godina. Prema tom uvjetu REGOS će osiguranike iz fonda kategorije B automatski prebacivati u fond kategorije C.

 

  • Minimalno 70% neto imovine fonda u obveznicama Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja
  • Ulaganje u dionice nije dozvoljeno, a izloženost investicijskim fondovima ograničena je na 10%
  • Minimalno 90% neto imovine fonda u domaćoj valuti

Detaljne informacije o AZ OMF kategorije C možete pronaći u:

2020 02 04 STATUT AZ OMF C

439 KB PDF

Kako se učlaniti?

Za učlanjenje u AZ obvezni mirovinski fond potrebno je doći osobno na šalter REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e te sa sobom ponijeti osobni dokument koji sadrži Vašu fotografiju i potvrdu o OIB-u.

saznajte više