Ciljevi i strategija ulaganja fonda

AZ Profit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond nastoji osigurati najbolji mogući prinos
ulaganjem u domaće i strane vlasničke i dužničke vrijednosne papire. Društvo će
investirati imovinu Fonda na umjereno konzervativan način, a s glavnim ciljem
ostvarenja primjerenog prinosa. Investiranje kojem je glavni cilj ostvarenje prinosa može
u kraćem vremenskom razdoblju dovesti do pada cijene udjela i smanjenja vrijednosti
uloženih sredstava. U normalnim tržišnim uvjetima Fond će ulagati do 60% imovine u
obveznice. U cilju povećanja očekivanog prinosa, u normalnim tržišnim uvjetima Fond
će ulagati do 40% svoje imovine u dionice različitih tržišnih kapitalizacija vodeći se
pritom načelima smanjenja rizika i zaštite imovine

Kako se učlaniti?

Za učlanjenje u AZ obvezni mirovinski fond potrebno je doći osobno na šalter REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e te sa sobom ponijeti osobni dokument koji sadrži Vašu fotografiju i potvrdu o OIB-u.

saznajte više