Osnovne informacije o fondu

info linija

08000099

AZ Profit

Prvi u nizu AZ dobrovoljnih mirovinskih fondova je AZ Profit – otvoreni dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Osnovan je na neodređeno vrijeme, kao fond otvorene naravi u koji se mogu učlaniti sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj bez obzira imaju li posao ili su nezaposlene.

 

AZ Profit namijenjen je osobama koje kroz duže vrijeme štednje i kapitalizacije očekuju više prinose i osjetno uvećanje sredstava svoje mirovinske štednje.

 

Pretežno su to mlađe osobe budući će upravo one u prosjeku duže štedjeti. Duže vrijeme štednje utječe ne samo na veći broj uplata i duže vrijeme kapitalizacije, već i bitno uvećava sigurnost investiranja u rizičnije investicijske instrumente.

Ukoliko se smatrate osobnom koja zna da ulaganje danas znači sigurnost sutra, uvjereni smo da će AZ Profit biti pravo rješenje za Vaše “Zlatne godine”.

Detaljne informacije o AZ Profit dobrovoljnom mirovinskom fondu možete pronaći u Prospektu i Statutu fonda.