Ciljevi i strategija ulaganja fonda

Investicijski cilj fonda je povećati vrijednost imovine u dužem vremenskom razdoblju, pri
čemu će pretežiti dio imovine biti uložen u dužničke vrijednosne papire, odnosno
instrumente s fiksnim prinosom. U cilju povećanja očekivanog prinosa,fond će ulagati
dio imovine u vlasničke vrijednosne papire različitih tržišnih kapitalizacija. Takav način
investiranja može u kraćem vremenskom razdoblju dovesti do pada vrijednosti
obračunske jedinice i smanjenja vrijednosti uloženih sredstava.
Društvo će aktivno upravljati imovinom fonda, što znači da će se vrijednosnim papirima
trgovati na temelju analize financijskih izvještaja, cijene pojedinačnih vrijednosnih
papira, razine dioničkih indeksa, prinosa na tržištu duga te opće ocjene stanja
ekonomije.

Na osnovu tako definiranog pristupa, kreirat će se optimalna kombinacija vrijednosnih
papira te instrumenata tržišta novca, na način da tako kreirani portfelj predstavlja
najpoželjnije ulagačke prilike unutar investicijskih ograničenja. Društvo će dodatnu
pažnju posvetiti: (i) transparentnosti pojedinog izdavatelja, (ii) usklađenosti ciljeva
izdavatelja sa ciljevima članova fonda, (iii) investicijskom cilju fonda, (iv) likvidnosti
vrijednosnih papira te (v) transakcijskim troškovima.

Kako se učlaniti?

Za učlanjenje u AZ obvezni mirovinski fond potrebno je doći osobno na šalter REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e te sa sobom ponijeti osobni dokument koji sadrži Vašu fotografiju i potvrdu o OIB-u.

saznajte više